KONSERWATOR BUDOWLI I URZĄDZEŃ WODNYCH W ZESPOLE DS. WSPARCIA TECHNICZNEGO 

 

Miejsce pracy: Lwówek Śląski

Termin składania CV:  28 luty 2021 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie min. zasadnicze zawodowe, preferowane o kierunku: budownictwo, budownictwo wodne lub mechanika,
 • ma doświadczenie zawodowe w w/w obszarze,
 • posiada uprawnienia: prawo jazdy kat. B,
 • jest dyspozycyjny,
 • jest komunikatywny, łatwo nawiązuje kontakty oraz potrafi pracować w zespole.

 

DODATKOWO DOCENIMY:

 • świadectwo kwalifikacji E – w zakresie eksploatacji, instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych,
 • prawo jazdy kat. T,
 • umiejętność pływania oraz kartę pływacką.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE
ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • obsługę pojazdów samochodowych będących w dyspozycji ZZ w Lwówku Śląskim,
 • bieżące prace utrzymaniowe i uczestnictwo w działaniach interwencyjnych na wodach i urządzeniach wodnych tj.:
  • utrzymanie wałów przeciwpowodziowych w zakresie koszenia, wycinki drzew, krzewów, itp.,
  • wykonywanie napraw elementów urządzeń wodnych na obiektach,
  • obsługę urządzeń wodnych
  • utrzymanie i eksploatację wskazanych przez dyrektora zarządu zlewni urządzeń wodnych, w tym elektrowni wodnych i stacji pomp.,
  • rozbiórkę lub modyfikację tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobrów lub nor innych zwierząt w brzegach śródlądowych wód powierzchniowych,
 • udział w prowadzonych akcjach powodziowych,
 • dokonywanie odczytów stanu wód, raportowanie,
 • świadczenie dyżurów na obiektach hydrotechnicznych, na suchych zbiornikach ppow.: Mirsk, Krzeszów I, II, Cieplice, Sobieszów, Mysłakowice.