MŁODSZY SPECJALISTA/SPECJALISTA
W NADZORZE WODNYM W SŁUPCY - (UMOWA NA ZASTĘPSTWO)

 

Miejsce pracy: SŁUPCA

Termin składania CV: 30 września 2020 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe z zakresu: inżynieria i gospodarka wodna, budownictwo wodne, budownictwo hydrotechniczne, inżynieria środowiska,
 • ma minimum roczne doświadczenie w branży wodnej, administracji państwowej lub samorządowej,
 • zna ustawę prawo wodne, prawo ochrony środowiska, kodeks postępowania administracyjnego, prawo zamówień publicznych,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office w szczególności MS Excel i MS Word,
 • posiada umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 • posiada prawo jazdy kat.B.

 

DODATKOWO DOCENIMY:+;'

 • znajomość oprogramowania GIS ,
 • znajomość kosztorysowania,
 • umiejętność analitycznego myślenia.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK),
 • prowadzenie biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
 • opiniowanie przekroczenia cieków, lokalizacji budynków i innych obiektów,
 • udział w okresowych przeglądach wód i urządzeń wodnych oraz interwencjach w terenie,
 • nadzorowanie prac nad utrzymaniem wód oraz utrzymaniem  i eksploatacją urządzeń wodnych,
 • określanie potrzeb oraz niezbędnych działań dla poprawy stanu wód i urządzeń wodnych,
 • wykonywanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej,
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla udzielenia zamówienia publicznego.