ELEKTROMONTER
ZBIORNIK WODNY TRESNA POMPOWNIA

 

Miejsce pracy: ŻYWIEC

Termin składania CV: 31 października 2020 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

  • posiada wykształcenie co najmniej zawodowe (mile widziane elektryczne lub energetyczne) oraz co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie prac elektrycznych,
  • ma świadectwo kwalifikacyjne G1,G2,
  • jest dyspozycyjny, komunikatywny, myśli analitycznie,
  • potrafi pracować w zespole.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

  • obsługę urządzeń elektrycznych i mechanicznych zapory/pompowni w Żywcu, 
  • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej - dzienniki operacyjne, raporty pracy, książki konserwacji napraw i remontów,
  • prawidłową obsługę urządzeń zapewniającą ich bezawaryjną pracę wg instrukcji eksploatacji utrzymania obiektu,
  • przeglądy bieżące - codzienne obiektu hydrotechnicznego i urządzeń,
  • prowadzenie robót związanych z estetyzacją obiektu hydrotechnicznego i wykonywanie prac porządkowych.