KIEROWNIK NADZORU WODNEGO  W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 

Miejsce pracy: SUCHA BESKIDZKA

Termin składania CV: 31 października 2020 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: budownictwo wodne, inżynieria środowiska, gospodarka wodna, ochrona środowiska,
 • ma minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w ww. obszarze, w tym co najmniej rok na stanowisku kierowniczym,
 • zna przepisy Prawa wodnego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • zna i sprawnie obsługuje narzędzia pakietu MS Office,
 • jest rzetelny i terminowy,
 • posiada umiejętności analityczne, potrafi pracować w zespole.

 

DODATKOWO DOCENIMY

 • uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
 • udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, przygotowanie dokumentacji dotyczącej utrzymania cieków i urządzeń wodnych,
 • kierowanie zespołem pracowników,
 • opinowanie wnosków w sprawie przekroczenia cieków, budowy lub remontu przepustów, lokalnych budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
 • współdzialanie w przygotowaniu planu w zakresie inwestycji, utrzymania wód i urządzeń wodnych, projektów zabezpieczenia przeciwpowodziowego, zapobiegania skutkom suszy oraz planu usuwania szkód powodziowych,
 • współpracę w trakcie akcji powodziowej i szacowania szkód.