SPECJALISTA W DZIALE UTRZYMANIA

(umowa na zastępstwo)

 

Miejsce pracy: Leszno

Termin składania CV:  31 stycznia 2021 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

  • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: inżynieria środowiska, gospodarka wodna, ochrona środowiska,
  • ma minimum rok doświadczenia zawodowego  w obszarze związanym z gospodarką wodną i ochroną środowiska,
  • zna przepisy ustaw: Prawo Wodne, KPA.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE
ODPOWIEDZIALNA ZA:

  • opracowywanie programów, planów wieloletnich i rocznych oraz realizację zadań w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych,
  • ocenę szkód i opracowywanie planów usuwania skutków powodzi,
  • nadzór nad utrzymaniem wód oraz utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodnych,
  • prowadzenie ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów,
  • bieżącą analizę kosztów zadań utrzymaniowych i końcowe rozliczanie zadań,
  • uzyskiwanie wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych.