SPECJALISTA

W DZIALE ORGANIZACYJNYM

(umowa na zastępstwo)

 

Miejsce pracy: Augustów

Termin składania CV: do 22 sierpnia 2021 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe,
 • posiada prawo jazdy kat. B,
 • zna przepisy ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo zamówień publicznych,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • działa sprawnie w sytuacjach stresowych,
 • jest komunikatywny oraz potrafi pracować w zespole,
 • jest samodzielny i potrafi organizować swoją pracę,
 • wykazuje się odpowiedzialnością i rzetelnością w działaniu.

DODATKOWO DOCENIMY:

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • obsługę korespondencji przychodzącej oraz wchodzącej w tym elektronicznego i papierowego obiegu dokumentów,
 • prowadzenie ewidencji dokumentacji, w tym rejestru umów i pełnomocnictw,
 • prowadzenie ewidencji dokumentacji, w tym rejestru umów i pełnomocnictw;
 • prowadzenie sekretariatu Zarządu Zlewni, w tym:
  • bieżącą obsługę centrali telefonicznej oraz poczty elektronicznej,
  • zapewnienie zaopatrzenia w materiały biurowe, środki czystości, odzież ochronną i roboczą;
  • zapewnienie obsługi gospodarczej, transportowej, zaopatrzenia materiałowego oraz sprzętowego,
 • prowadzenie spraw dotyczących udzielenia informacji publicznej,
 • współpracę z innymi jednostkami Wód Polskich w zakresie funkcjonowania systemu stałego dyżuru w Wodach Polskich oraz w ramach zarządzenia kryzysowego i realizacji spraw obronnych.