SPECJALISTA
W ZESPOLE PERSONALNYM I SZKOLEŃ

 

Miejsce pracy: Szczecin

Termin składania CV: 30 września 2020 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada minimum roczne doświadczenie w wykonywaniu zadań w zakresie prawa pracy,
 • zna przepisy prawa pracy oraz przepisy związane z ubezpieczeniami społecznymi,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • identyfikuje się z celami zespołu i firmy,
 • jest odpowiedzialny, zaangażowany, potrafi pracować w zespole i pod presją czasu.

 

DODATKOWO DOCENIMY:

 • doświadczenie w administracji publicznej,
 • praktyczną znajomość przepisów ZFŚS.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 

 • prowadzenie całości spraw dotyczących zawiązywania, a także rozwiązywania stosunku pracy,
 • kompleksową obsługę pracowników w zakresie kadr,
 • prowadzenie akt osobowych, innej dokumentacji pracowniczej, w tym ewidencji czasu pracy,
 • obsługę administracyjną Komisji Socjalnej,
 • prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem
  i doskonaleniem zawodowym pracowników,
 • współpracę z komórkami organizacyjnymi
  w sprawach organizacji praktyk studenckich
  oraz staży,
 • przygotowywanie raportów i zestawień.