Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

     Wody Polskie to przede wszystkim ponad 6000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy organizacją, w której ze względu na wielkość i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista w Nadzorze Wodnym

Miejsce pracy: Wrocław ul. Braci Gierymskich 149 A

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 • Przyjmowanie zgłoszeń wodnoprawnych, w tym :
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w ich zakresie,
 • sprawdzenie kompletności składanych materiałów do zgłoszenia,
 • przygotowywanie projektów zaświadczeń, postanowień lub decyzji dot. zgłoszeń wodnoprawnych.
 • Przyjmowanie wniosków o wydanie zgody wodnoprawnej, w tym :
 • sprawdzenie kompletności wniosków ,
 • przekazywanie złożonych wniosków do właściwych organów PGW Wody Polskie.
 • Przygotowywanie informacji oraz projektów uzgodnień i opinii dla zewnętrznych wnioskodawców w związku z inwestycjami kolidującymi z wodami i urządzeniami wodnymi będącymi w administracji Nadzoru Wodnego we Wrocławiu.
 • Przygotowywanie informacji i opiniowanie składanych do NW we Wrocławiu zagadnień dot. spraw prowadzonych przez inne organy PGW Wody Polskie.
 • Przygotowaniem informacji i sprawozdań dla RZGW Wrocław i ZZ Wrocław, a także innych jednostek administracji rządowej i samorządowej.
 • Utrzymanie i eksploatacja wód oraz budowli hydrotechnicznych i urządzeń wodnych będących w administracji Nadzoru Wodnego we Wrocławiu:
  • udział w kontroli stanu wód i urządzeń wodnych podległych Nadzorowi Wodnemu we Wrocławiu ( przeglądy okresowe, doraźne, wizje terenowe i inne )
  • określanie potrzeb w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych ;
  • przygotowywanie materiałów niezbędnych dla realizacji postępowań związanych z wyborem wykonawców realizujących na zlecenie PGW Wody Polskie zadania w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych ( przedmiary, wyceny, materiały mapowe ) ;
  • kontrola wykonawstwa na realizowanych zadaniach związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych administrowanych przez PGW Wody Polskie na terenie podległym Nadzorowi Wodnemu.
 • Załatwianie wniosków i skarg spływających do PGW Wody Polskie dot. wód i urządzeń wodnych nadzorowanych przez Nadzór Wodny we Wrocławiu.
 • Odczyty urządzeń pomiarowych.
 • Udział w działaniach związanych z prowadzeniem akcji powodziowej lub innych sytuacji kryzysowych obejmujących wody i urządzenia wodne podlegające Nadzorowi Wodnemu we Wrocławiu.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne na kierunkach inżynieria środowiska, hydrotechnika, gospodarka wodna, budownictwo wodne.
 • Znajomość regulacji prawnych z zakresów przepisów i ustaw :
 • ustawa Prawo wodne,
 • ustawa Prawo Budowlane,
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 • Wiedza na temat sporządzania wycen/kosztorysów.
 • Biegła obsługa komputera w zakresie pakietów biurowych, edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku – praca w terenie.
 • Umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnego podejmowania decyzji

      Zachęcamy do składania CV, a w zamian oferujemy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat,
 • comiesięczny dodatek za przepracowane lata pracy,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia nowych doświadczeń,
 • prywatną opiekę medyczną opłacaną przez pracodawcę,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.
 • możliwość korzystanie z bazy noclegowej na terenie całego kraju

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • List motywacyjny (mile widziany)

 

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom,

prześlij nam dokumenty za pomocą przycisku

APLIKUJ

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 30 kwietnia 2020 r.

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 3. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do czasu zakończenia tego procesu a w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 6. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.