Każdy, kto bierze udział w programie „Aktywni Błękitni”, może potwierdzić że dzieje się u nas naprawdę dużo! Edukacja wodna musi być wszechstronna i ciekawa – wszystko dla lepszego przyswajania wiedzy, która zaprocentuje w dorosłym życiu. Organizujemy zajęcia w szkołach, a także w terenie. W czasie wycieczek uczniowie mają niepowtarzalną okazję obejrzeć od środka jak funkcjonują najważniejsze obiekty hydrotechniczne w Polsce! Nieodłącznym elementem edukacji jest też rozwijanie twórczych umiejętności. Przez artystyczne środki wyrazu angażujemy uczniów w poznawanie świata wody i stojących przed nami wyzwań.

Woda ma wpływ na nas wszystkich dlatego każdy z nas powinien robić co może aby przeciwdziałać globalnemu kryzysowi wodnemu. Zmiany musimy zacząć od siebie nie oglądając się na innych. Wiedzą o tym najlepiej nasi Aktywni Błękitni, którzy w ostatnim czasie licznie wzięli udział w naszych edukacyjnych konkursach przy okazji najważniejszego wodnego święta w roku. Poniżej zamieszczamy dla Was relację z wydarzeń i konkursów jakie odbyły się w naszych regionach wodnych – a działo się naprawdę sporo! Dostaliśmy mnóstwo ciekawych prac, a ich autorów i autorki chętnie nagrodziliśmy naszymi edukacyjnymi upominkami.

Dzien wody infografiki tweeter5

 


Poznajcie laureatów naszych konkursów dla młodych Aktywnych Błękitnych!


  

Aktywni Błękitni z obszaru RZGW BIAŁYSTOK mogli zgłosić swój udział w konkursie plastycznym pn. "Podwodne życie - jak dbać o wody polskich rzek i jezior?".  Celem konkursu było podniesienie świadomości uczniów szkół podstawowych na temat zagadnień związanych zanieczyszczeniem polskich rzek i jezior. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z dwóch województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Do RZGW w Białymstoku nadesłano 152 prace. Komisja konkursowa stanęła przed bardzo trudnym zadaniem wyłonienia zwycięzców. Oceniana była zgodność prac z tematem konkursu, kreatywność, estetyka wykonania i oryginalność pracy. Po długiej i burzliwej dyskusji wyłoniono laureatów. https://bialystok.wody.gov.pl/aktualnosci/1723-aktywni-blekitni-wyniki-konkursu

Znamy też wyniki laureatów konkursu „Przyspieszmy zmiany w naszych wodach!” ogłoszonego przez RZGW BYDGOSZCZ. Zadaniem uczniów było stworzenie rzeźby lub instalacji artystycznej ze śmieci nadających się do recyclingu. Odpady w tym konkursie miały mieć wymiar symboliczny. Zamiast trafić do rzeki, jeziora czy morza – zadaniem konkursowym było nadać im nową funkcję aby poprzez prace artystyczne odpady mogły choć trochę upiększyć świat i dostać drugie życie. Taka idea konkursu miała nakłaniać do dbania o czystość wód lub pokazywać tragiczne skutki zaśmiecania środowiska wodnego. Sposób wykonania pracy był dowolny. Cieszy nas, że młodzież wykazała się nieograniczoną kreatywnością! Jury oceniało prace pod kątem kreatywności, oryginalności, pomysłowości oraz twórczego podejścia do tematu konkursu. Wybór był trudny, dyskusja żarliwa ale ostatecznie udało się wyłonić laureatów oraz przyznać wyróżnienia. Szczegółową listę zwycięzców zamieszczamy na: https://bydgoszcz.wody.gov.pl/aktualnosci/1478-wyniki-konkursu-pn-przyspieszmy-zmiany-w-naszych-wodach

Poznaliśmy też laureatów konkursu pn. „Wodne afisze – Aktywni Błękitni przyśpieszają w dbałości o wodę” w RZGW GDAŃSK. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu plakatu/afisza, który zachęca do dobrych praktyk: oszczędzania wody, retencjonowania wody i dbania o ich czystość.Na konkurs plastyczny wpłynęło aż 408 prac uczniów z całego regionu wodnego Dolnej Wisły. Dziękujemy za szeroki odzew i zainteresowanie ideą Światowego Dnia Wody. Prace można obejrzeć na wystawie w siedzibie RZGW w Gdańsku. Szerzej o konkursie: https://gdansk.wody.gov.pl/aktualnosci/1432-uczniowie-wciagnieci-w-wir-wiedzy-o-wodzie-przyspieszaja-zmiany

W ramach programu edukacyjnego Wód Polskich „Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie” oraz w związku z obchodami Światowego Dnia Wody, RZGW WROCŁAW zorganizował dla szkół podstawowych konkurs plastyczny pn. „Woda – najcenniejszy skarb”. Wpłynęło 115 wspaniałych dzieł z 18 szkół podstawowych z województw dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego oraz opolskiego. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy zgodnej z tytułem konkursu, z zastosowaniem dowolnej techniki na kartce papieru. Można było w niej uwzględnić proponowane zagadnienia, takie jak: rola wody w przyrodzie; sposoby pozyskiwania wody; wykorzystanie wody w przemyśle i rolnictwie; sposoby na oszczędzanie wody w gospodarstwie domowym. Celem konkursu było przyswojenie i przybliżenie wiadomości na temat znaczenia wody w życiu człowieka, podniesienie świadomości o roli wody w przyrodzie oraz rozwijanie wyobraźni twórczej uczestników poprzez ekspresję plastyczną. Pełną listę laureatów zamieszczamy na stronie: https://wroclaw.wody.gov.pl/aktualnosci/1908-wyniki-konkursu-plastycznego-pt-woda-najcenniejszy-skarb

Z okazji obchodów Światowego Dnia Wody 2023 RZGW WARSZAWA ogłosił konkurs polegający na stworzeniu filmiku przedstawiającego zawód związany z wodą! Nurek, limnolog, hydraulik, marynarz, a może konserwator wodociągów? Jaki zawód związany z wodą jest dla młodzieży najbardziej atrakcyjny? Sprawdźcie pełną listę laureatów i obejrzycie nagrodzone filmiki: https://www.facebook.com/watch/?v=545694487546378

RZGW RZESZÓW rozstrzygnął konkurs na ścienną gazetkę szkolną pt. „22 marca - Światowy Dzień Wody”. W konkursie udział wzięło prawie 250 uczniów. Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za zaangażowanie i włożony nakład pracy. Komisja konkursowa miała niezwykle trudne zadanie.Nagrodzone prace wyróżniają się kreatywnym podejściem do tematu, ciekawym przestawieniem treści edukacyjnych oraz estetyką wykonania. Pełna lista laureatów znajduje się na stronie: https://rzeszow.wody.gov.pl/aktualnosci/1519-rozstrzygniecie-konkursu-pt-22-marca-swiatowy-dzien-wody

Znamy też laureatów konkursu plastycznego „Woda źródłem życia” zorganizowany przez RZGW LUBLIN w ramach programu edukacyjnego „Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie”. Łącznie wpłynęło 477 prac z ponad 70 szkół!! Komisja konkursowa miała nie lada zadanie, żeby wyłonić zwycięzców. Prace były bardzo ciekawe, wykonane z pomysłem i dużym rozmachem. Po długich obradach udało się wyłonić laureatów. Obszerna relacja z konkursu znajduje się na stronie: https://lublin.wody.gov.pl/aktualnosci/1093-konkurs-plastyczny-woda-zrodlem-zycia-rozstrzygniety

Konkurs fotograficzny "Woda w kadrze" ogłoszony z okazji obchodów Światowego Dnia Wody na terenie RZGW SZCZECIN także już rozstrzygnięty! Otrzymaliśmy mnóstwo zdjęć ujmujących wodę w sposób piękny, kreatywny i nieoczywisty. Za wszystkie zgłoszenia serdecznie dziękujemy! Nadesłane prace podzieliliśmy na 3 kategorie: klasy I-III, klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII. W każdej kategorii Komisja wybrała 3 zwycięskie prace oraz jedno wyróżnieni. Poniżej przedstawiamy zwycięskie zdjęcie w I kategorii wiekowej. Pełną lista laureatów wraz z prezentacją prac zamieszczamy na stronie: https://szczecin.wody.gov.pl/aktualnosci/1543-konkurs-woda-w-kadrze-rozstrzygniety

 


Dużo działo się w dniu obchodów Światowego Dnia Wody!


 

W RZGW KRAKÓW razem z policjantami z Komisariatu Wodnego edukowaliśmy uczniów z krakowskich szkół podstawowych o wodzie i bezpieczeństwie podczas pobytu nad nią. Oprowadzaliśmy też najmłodszych po śluzie w centrum Krakowa i wspólnie z Urzędem Żeglugi podczas rejsu uczyliśmy o drogach wodnych. Edukacja wodna skierowana jest nie tylko do najmłodszych w ramach działań programu Aktywni Błękitni. Wiedzę o wodzie promujemy w ramach konferencji i ogólnodostępnych wydarzeń także wśród młodzieży, studentów i dorosłych.

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu odbyła się sesja naukowo-techniczna poświęcona problematyce wodnej. Zaglądając na stoisko informacyjno-promocyjne Wód Polskich można było nabyć aktualne broszury, ale i również porozmawiać z ekspertami na co dzień pracującymi w RZGW POZNAŃ. Z kolei Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Bogumił Nowak wygłosił prelekcję nt. zadań zwiększających retencję wodną na terenie RZGW w Poznaniu. Omówił m.in. najważniejsze zadania inwestycyjne, jak również utrzymaniowe, które były realizowane na terenie regionu wodnego Warty w ramach programu Kształtowania Zasobów Wodnych. Światowy Dzień Wody to coroczna okazja do przekazywania wiedzy z zakresu gospodarki wodnej, ale i również przypominania, jak istotna jest woda w życiu każdego człowieka i jak ważna jest jej retencja. Pełną relacje z wydarzenia można zobaczyć na stronie: https://poznan.wody.gov.pl/aktualnosci/1400-swiatowy-dzien-wody-sesja-naukowo-techniczna-na-uniwersytecie-przyrodniczym

Wspólnie z partnerami i blisko 500 uczniami sprzątaliśmy teren zbiornika Turawa w RZGW GLIWICE. Z okazji obchodów Światowego Dnia Wody dla uczestników przygotowaliśmy zajęcia edukacyjne, quizy i zabawy. Razem troszczymy się o czystość wód.

 


Pamiętajmy o wodzie!


 

Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 r., podczas konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii. Do idei Światowego Dnia Wody 2023 nawiązuje symbol kolibra. Motyw ten został zaczerpnięty z legendy peruwiańskiego ludu Quechua. Legenda plemienia Indian opowiada o wielkim pożarze lasu, podczas którego wszystkie żyjące w nim zwierzęta uciekały w popłochu, patrząc jedynie na skraju lasu jak płomienie niszczą ich dom. Tylko koliber latał nad lasem co chwilę po kropli wody gasząc pożar. Choć zadanie wydawało się to niemożliwe wykonania, ptak robił co w jego mocy aby powstrzymać katastrofę.

Pamiętajmy tę przypowieść jako zachętę do tego by poprzez nasze codzienne dobre nawyki w korzystaniu z tego cennego zasobu przyczyniać się do powstrzymania globalnego kryzysu wodnego. Woda i urządzenia sanitarne dla wszystkich to 6 z 17 celów zrównoważonego rozwoju jakie zostało określone do osiągnięcia do 2030 roku i przyjęte przez liderów państw członkowskich ONZ w 2015 roku. O znaczeniu wody dla planety i przyszłych pokoleń nieustannie edukujemy w ramach naszego programu „Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie.”!