Stopień wodny Malczyce

Stopień wodny Malczyce zlokalizowany jest na prawym brzegu Odry, niedaleko Malczyc. Jego budowę rozpoczęto w 1997 r. zaraz po tzw. „powodzi tysiąclecia”. W maju tego roku Wody Polskie uruchomiły śluzę, która jest istotnym elementem inwestycji. Realizacja całego  kompleksu zostanie zakończona w
2019 r.

Głównymi zadaniami stopnia wodnego są: łagodzenie skutków suszy, przywrócenie parametrów szlaku żeglugowego do klasy międzynarodowej jak również produkcja energii w elektrowni wodnej.

                   

 

   

Polder Racibórz Dolny

Budowa Zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze w woj. śląskim zapewni ochronę przeciwpowodziową na obszarze 600 km2 dla ponad 2,5 mln osób zamieszkujących  m.in. Wrocław, Racibórz, Opole, Brzeg, Oławę czy Kędzierzyn-Koźle.


Biała Tarnowska – innowacyjna przepławka dla ryb

W lipcu Wody Polskie odebrały innowacyjne bystrze, które służy przywróceniu ciągłości ekologicznej Białej Tarnowskiej, włączonej do obszaru NATURA 2000.  Bystrze zwiększa ochonę przed powodzią,  jednocześnie zapewniając dobre warunki do rozwoju ryb. Koszt inwestycji wyniósł ponad 2 mln zł. Wody Polskie wybudują łącznie 19 takich urządzeń na Białej Tarnowskiej.

           

Stopień wodny Siarzewo

To strategiczna inwestycja Wód Polskich niezbędna dla zatrzymania procesu stepowienia Kujaw i Pomorza. Długooczekiwany drugi stopień wodny na Wiśle  zwiększy również bezpieczeństwo przed powodzią w północnej Polsce.   

Inwestycja będzie realizowana przy uwzględnieniu wszystkich potrzeb i uwarunkowań, w tym: środowiskowych, społecznych, ekonomicznych. Zapewni również korzyści w zakresie żeglugi śródlądowej, energetyki i turystyki.

Proces inwestycyjny trwa: link


Lubiąż i Ścinawa

Lubiąż i Ścinawa to lokalizacje kolejnych stopni wodnych kaskady Odry. Będą to obiekty wielozadaniowe.   Poza tym, że wpłyną na ochronę przeciwpowodziową i zmniejszenie skutków suszy, to powstrzymają procesy erozyjne w korycie Odry. Posłużą również do produkcji energii elektrycznej oraz wpłyną na poprawę warunków żeglugowych.  


          

Wielowieś Klasztorna

Zbiornik retencyjny Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie to planowana inwestycja przez PGW Wody Polskie.  Zlokalizowany będzie w woj. wielkopolskim,  na obszarze,  w którym występują największe deficyty wody.  Głównym zadaniem zbiornika będzie zmagazynowanie blisko 50 mln m3 oraz przechwytywanie fal powodziowych.