Pana wypowiedź z dnia 19 lipca br., gdzie padły sformułowania o zablokowaniu inwestycji związanych z infrastrukturą wodną może świadczyć, że został Pan przez swoich doradców wprowadzony w błąd. Jako Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zapewniam, że inwestycje przeciwpowodziowe, przeciwsuszowe i prace utrzymaniowe w naszym kraju są prowadzone. Rocznie – i nieprzerwanie – realizujemy przeszło 4 tysiące zadań.

Odkąd na mocy nowego Prawa wodnego w styczniu 2018 roku powstały Wody Polskie, gospodarka wodna w Polsce dynamicznie zmienia oblicze. PGW Wody Polskie realizuje wytyczne ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy powodziowej i innych dokumentów unijnych. Obecnie prowadzimy inwestycje za kwotę przeszło 20 mld zł. Finansujemy je z różnych źródeł, m.in. ze środków własnych, budżetu państwa, funduszy unijnych czy Banku Światowego.

Jednym z naszych priorytetów jest bezpieczeństwo powodziowe. Tworzymy kompleksowy system ochrony, który do połowy 2023 roku zabezpieczy 15 mln mieszkańców Polski. W 2020 roku ukończyliśmy m.in. budowę Zbiornika Racibórz Dolny. Obiekt zapewnia ochronę mieszkańcom trzech województw przed skutkami powodzi o rozmiarach kataklizmu z 1997 roku. Już w październiku ubiegłego roku uchronił przed zalaniem kilkanaście nadodrzańskich miejscowości zamieszkanych przez 100 tys. osób. Na Dolnym Śląsku, Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu i innych w regionach szczególnie zagrożonych powodziami, tworzymy nie tylko obwałowania, ale też nowoczesne zbiorniki retencyjne, pompownie oraz centra operacyjne, które ułatwiają systemowe zarządzanie ryzykiem powodziowym. Nasze działania opierają się na nowoczesnych i kompleksowych rozwiązaniach dla ograniczenia skutków powodzi jak i suszy. W tym celu modernizujemy i budujemy stopnie wodne, jak np. oddany do użytku stopień wodny Malczyce oraz planowane stopnie wodne Lubiąż i Ścinawa. To nowoczesne obiekty, które nie tylko ograniczają skrajne zjawiska, ale też wspomagają rozwój turystyki i gospodarki całych regionów. Inwestycje opieramy na strategiach wynikających z opracowań badawczych i planistycznych. Zadania realizujemy w sposób całościowy, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i rozwiązań, z dbałością o środowisko naturalne.

PGW Wody Polskie skupia ekspertów z różnych dziedzin – hydrotechników, hydrologów, najwyższej klasy specjalistów. W sposób ciągły, strategiczny współpracujemy z ośrodkami badawczymi, instytucjami państwowymi oraz służbami. Mamy pełną świadomość, że w polskiej gospodarce wodnej jest wiele do zrobienia. Ten obszar przez dziesięciolecia był niedoinwestowany, w momencie powstania PGW Wody Polskie zastaliśmy zaniedbaną infrastrukturę hydrotechniczną, a niektóre obiekty nie tylko nie spełniały swojego zadania, ale wręcz stwarzały zagrożenie, jak np. przeznaczony obecnie do rozbiórki zbiornik Wilkówka w woj. śląskim. Jest wiele do zrobienia i podjęliśmy działania, nie tylko inwestycyjne. Jednym z naszych nadrzędnych celów jest edukacja wodna, bo nasz kraj jest zagrożony zarówno występowaniem powodzi jak i suszy. Aż 5 milionów Polaków mieszka na terenach bezpośrednio zagrożonych zalaniem i większość z nich nie ma tej świadomości. Dlatego prowadzimy kampanie edukacyjne takie jak: Stop powodzi, Stop Suszy czy Wody to nie śmietnik. Ze względu na to, że nasza działalność jest bezpośrednio powiązana z życiem i zdrowiem mieszkańców Polski, szczególnie zależy nam na budowaniu zaufania do instytucji publicznych takich jak nasza. Zaufania, które wynika z aktualnych i fachowych informacji źródłowych, a nie mitów i sloganów powtarzanych w mediach społecznościowych, również w przestrzeni publicznej  i mediach. W mojej opinii jest to kluczowe dla kształtowania świadomych postaw.

Dlatego liczę, że zapozna się Pan z załączona książką, która przedstawia naszą działalność na wielu obszarach. Mam nadzieję, że będzie ona źródłem sprawdzonych i rzetelnych informacji.

Z poważaniem

Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

Przemysław Daca

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (List do Przewodniczącgo Platformy Obywatelskiej RP.pdf)List do Przewodniczącgo Platformy Obywatelskiej RP 1137 kB2021-08-02 00:47