Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że od dnia 4 czerwca 2019 r. od godziny 10.00 został otwarty szlak żeglugowy Odry z następującymi głębokościami tranzytowymi:

1. Rzeka Odra od km 51,000 do km 88,000- głębokość w zależności od stanu wodowskazu na posterunku Racibórz Miedonia:
- powyżej 210 cm - głębokość 120 cm (klasa I a drogi wodnej),
- od 150 cm do 210 cm - głębokość do 60 cm,
- poniżej 150 cm - szlak zamknięty dla żeglugi.

2. Rzeka Odra od km 88,000 do km 95,600 – głębokość tranzytowa 120 cm.

3. Rzeka Odra od km 95,600 do km 98,600 – głębokość tranzytowa 180 cm.

4. Rzeka Odra od km 98,600 do km 174,800 (stopień wodny Zawada) – głębokość tranzytowa 140 cm.

Prosimy załogi statków o zachowanie szczególnej ostrożności z uwagi na mogące występować lokalne utrudnienia w postaci braku kompletnego oznakowania szlaku pomiędzy km 98,600 i 174,800 oraz zalegających w korycie konarów drzew i gałęzi pomiędzy km 51,000 i 95,600.