Data pierwszego ogłoszenia: 12.04.2019

Nazwa postępowania: Opracowanie krajowego programu renaturyzacji wód powierzchniowych

Termin i godzina składania ofert: 31 maja 2019, godz. 11:30 

Termin i godzina otwarcia ofert: 31 maja 2019, godz. 12:00

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Informacja o wyborze oferty.pdf)Informacja o wyborze oferty 268 kB2019-07-19 15:46
Pobierz plik (Oswiadczenie Wykonawcy o przynalezności do grupy kapitalowej.rtf)Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 744 kB2019-06-03 13:32
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert 268 kB2019-06-03 13:30
Pobierz plik (Zmiana tresci SIWZ 2.pdf)Zmiana treści SIWZ z dnia 27.05.2019 243 kB2019-05-27 13:55
Pobierz plik (KluczPub_Oferta_PostepowanieID_d7a6cc80-870a-4019-8066-4b706a4264bb.zip)Klucz publiczny 0.7 kB2019-05-27 10:32
Pobierz plik (Ogloszenie o zmianie ogloszenia 5.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 24.05.2019 r. 44 kB2019-05-24 16:25
Pobierz plik (Wyjasnienia i zmiana tresci SIWZ 22519.pdf)Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 22.05.2019 r. 432 kB2019-05-22 10:14
Pobierz plik (Zmiana tresci SIWZ - Renaturyzacja.pdf)Zmiana treści SIWZ z dn. 10.05.2019 r 268 kB2019-05-10 16:44
Pobierz plik (Ogloszenie o zmianie ogloszenia 4.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 8.05.2019 r. 68 kB2019-05-08 15:16
Pobierz plik (Wyjasnienia i zmiana tresci SIWZ 2- Renaturyzacja.pdf)Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dn. 6.05.2019 r. 316 kB2019-05-06 17:21
Pobierz plik (Ogloszenie o zmianie ogloszenia 3.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 6.05.2019 r. 68 kB2019-05-06 13:46
Pobierz plik (Ogloszenie o zmianie ogloszenia 2.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 30.04.2019r. 75 kB2019-04-30 16:23
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania KZGW_KZW-89_2019.pdf)Odpowiedzi na pytania z dnia 26.04.2019r. 1023 kB2019-04-26 13:50
Pobierz plik (Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 65 kB2019-04-19 11:53
Pobierz plik (Ogloszenie o zamowieniu - Opracowanie programu renaturyzacji wod.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu 135 kB2019-04-12 15:45
Pobierz plik (SIWZ - Opracowanie programu renaturyzacji wod.pdf)SIWZ 469 kB2019-04-12 15:45
Pobierz plik (Zalacznik Nr 1 do SIWZ - OPZ.pdf)Załącznik Nr 1 do SIWZ - OPZ 487 kB2019-04-12 15:43
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz oferty.rtf)Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz oferty 474 kB2019-04-12 15:42
Pobierz plik (Załącznik Nr 3 do SIWZ - JEDZ.rtf)Załącznik Nr 3 do SIWZ JEDZ 607 kB2019-04-12 15:41
Pobierz plik (Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy.rtf)Załącznik Nr 4 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy 411 kB2019-04-12 15:41
Pobierz plik (Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wykaz usług.rtf)Załącznik Nr 5 do SIWZ Wykaz usług 412 kB2019-04-12 15:40
Pobierz plik (Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz osób.rtf)Załącznik Nr 6 do SIWZ Wykaz osób  400 kB2019-04-12 15:39
Pobierz plik (Zalacznik Nr 7 do SIWZ - Wzor umowy.pdf)Załącznik Nr 7 do SIWZ Wzór umowy 490 kB2019-04-12 15:38