SPECJALISTA
W WYDZIALE GOSPODAROWANIA MIENIEM SKARBU PAŃSTWA
I WSPÓŁPRACY Z UŻYTKOWNIKAMI WÓD
Miejsce pracy: BYDGOSZCZ

Termin składania CV: 15 grudnia 2022 r. 

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

  • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: ichtiologia, gospodarka rybacka, rybactwo śródlądowe i pokrewne,
  • zna przepisy ustaw: o rybactwie śródlądowym Prawo wodne,
  • bardzo dobrze posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
  • potrafi hierarchizować zadania oraz organizować swoją pracę,
  • jest odpowiedzialny, rzetelny, terminowy. 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE             ODPOWIEDZIALNA ZA:

  • wykonywanie zadań związanych z obwodami rybackimi, których użytkownikiem rybackim jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy,
  • przygotowywania operatów rybackich,
  • prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem obwodów rybackich,
  • współpracę z marszałkami województwa w zakresie kontroli zarybień i uzyskiwania informacji o wynikach oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej,
  • współpracę z organami ścigania i z Państwową Strażą Rybacką w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości i naruszeń prawa w użytkowaniu obwodów rybackich dla oceny prawidłowości realizacji umów.