URL

 

 

 

             KONSERWATOR URZĄDZEŃ
       I BUDOWLI WODNYCH (1/4 ETATU)
            

                   Miejsce pracy: PAKOŚĆ

      Termin składania CV: do 25 września 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

  • posiada wykształcenie minimum średnie,
  • posiada minimum 5 lat doświadczenia zawodowego,
  • jest komunikatywny, dyspozycyjny.

DODATKOWO DOCENIMY:

  • posiadanie uprawnień na stermotorzystę.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE
ODPOWIEDZIALNA ZA:

  • prowadzenie monitoringu stanu wody na jeziorze Gopło zgodnie z wytycznymi, a w przypadku sytuacji kryzysowej prowadzenie odczytów co kilka godzin,
  • prowadzenie obserwacji zjawisk lodowych, tworzenia się zatorów,
  • wykonywanie prac i czynności zgodnie z instrukcją w celu utrzymania punktu pomiarowego we właściwym stanie technicznym i porządkowym,
  • prowadzenie przeglądów i konserwacji wyposażenia punktu pomiarowego,
  • udział w sondowaniach i pomiarach,
  • dbanie o powierzony sprzęt i majątek.