MŁODSZY SPECJALISTA W DZIALE UTRZYMANIA

Miejsce pracy: Gliwice

Termin składania CV: 15 października 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada minimum wykształcenie średnie techniczne,
 • zna ustawy: Prawo wodne, Prawo budowlane,
 • posiada prawo jazdy kat. B
 • jest dyspozycyjny i odpowiedzialny, odporny na stres,
 • posiada umiejętność pracy w zespole,
 • jest gotowy do podnoszenia kwalifikacji.

 

DODATKOWO DOCENIMY:

 • wykształcenie wyższe,
 • uprawnienia budowlane, UDT lub SEP

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • współpracę z Nadzorami Wodnymi w zakresie utrzymania rzek i potoków oraz urządzeń wodnych w dostosowaniu do wymogów ochrony przyrody,
 • udział w okresowych i doraźnych przeglądach i kontrolach stanu budowli hydrotechnicznych oraz urządzeń wodnych,
 •  prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem, poprawą stanu i kontrolą szlaku żeglugowego,
 •  opiniowanie dokumentacji technicznych, operatów wodnoprawnych pod względem właściwego utrzymania koryt cieków wodnych i urządzeń wodnych,udział w szacowaniu szkód powodziowych i opracowaniu w przypadku potrzeby planów usuwania skutków powodzi