MŁODSZY SPECJALISTA W CENTRUM OPERACYJNYM OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Miejsce pracy: Warszawa

Termin składania CV: 30 września 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: inżynieria wodna, hydrologia, meteorologia, geoinformatyka, bezpieczeństwo, melioracje lub pokrewne,
 • zna przepisy ustaw: Prawo wodne, Ustawa o zarządzaniu kryzysowym,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office oraz QGIS lub ArcGIS,
 • jest dyspozycyjny i gotowy do pracy poza standardowymi godzinami w przypadku wystąpienia zjawisk kryzysowych,
 • działa skutecznie w sytuacjach stresowych.

DODATKOWO DOCENIAMY:

 • doświadczenie w pracy związanej z zarządzaniem kryzysowym,
 • umiejętności geoinformatyczne: praca na danych satelitarnych i zdjęciach lotniczych, w tym z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych,
 • wiedzę z zakresu hydrografii.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • bieżący monitoring sytuacji hydrometeorologicznej na terenie administrowanym przez RZGW w Warszawie,
 • gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 • pełnienie dyżurów w okresie zagrożenia powodziowego, w tym dyżurów zdalnych,
 • analizę i sporządzanie raportów dotyczących gospodarki wodnej na zbiornikach administrowanych przez RZGW w Warszawie,
 • opiniowanie planów zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpowodziowej i ochrony obiektów infrastruktury krytycznej.