MŁODSZY SPECJALISTA W DZIALE ZGÓD WODNOPRAWNYCH

 

Miejsce pracy: Łowicz 

Termin składania CV: do 30 września 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe: preferowane z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa, geografii, hydrologii, hydrogeologii, budownictwa wodnego, geodezji, ogrodnictwa, administracji lub pokrewne,
 • posiada znajomość MS Office,
 • posiada umiejętność czytania operatów wodnoprawnych,
 • zna obsługę systemu informacji prawnej LEX lub Legalis, a także umiejętność obsługi systemu GIS (ArcGiS),
 • zna przepisy ustaw: Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska oraz Kodeks postępowania administracyjnego.

DODATKOWO DOCENIAMY:

 • umiejętność pisania i redagowania tekstów urzędowych,
 • umiejętności analityczne oraz pracy w zespole,
 • doświadczenie zawodowe.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • przygotowanie i prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących:

  * udzielania zgód wodnoprawnych, z wyłączeniem spraw będących w zakresie właściwości innych pionów,

  * stref ochrony bezpośredniej ujęć wody,

  * legalizacji urządzeń wodnych,

 • współpracę z jednostkami zewnętrznymi i instytucjami krajowymi,

 • prowadzenie korespondencji i udzielanie wyjaśnień,

 • prowadzenie i zakładanie akt spraw wraz z ich metryką,

 • archiwizację dokumentacji,

 • przygotowanie raportów i sprawozdań.