MŁODSZY SPECJALISTA W DZIALE INWESTYCJI

 

Miejsce pracy: Łowicz

Termin składania CV: 30 września 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe: preferowane z zakresu budownictwa, inżynierii środowiska, ochrony środowiska, hydrologii, gospodarki wodnej, geografii, melioracji wodnej,
 • posiada znajomośc ustaw: Prawo budowlane, Prawo Wodne, Prawo ochrony środowiska oraz Kodeks postępowania administracyjnego,
 • posiada znajomość pakietu MC Office,
 • potrafi korzystać z aplikacji geoportalowych,
 • jest skrupulatny, obowiązkowy, komunikatywny oraz samodzielny,
 • posiada umiejętność pracy w zespole,
 • dobrze organizuje pracę własną.

DODATKOWO DOCENIAMY:

 • posiada czynne prawo jazdy kat. B.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • wspieranie procesów programowania, planowania inwestycji wodnych w układzie rocznym i wieloletnim oraz prowadzenie inwestycji z zakresu gospodarki wodnej,
 • identyfikacja potrzeb w zakresie prac studialnych, przedprojektowych i projektowych,
 • analizę dokumentacji wykonawczej na wszystkich jej etapach,
 • przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych, w tym uzyskanie niezbędnych pozwoleń, zgód, opinii oraz współpracę z komórkami organizacyjnymi Wód Polskich w tym zakresie,
 • wspomaganie w procesie realizacji inwestycji,
 • współpracę z instytucjami w zakresie przygotowania do realizacji powiązanych ze sobą inwestycji pod względem hydrologicznym, hydrograficznym i środowiskowymi,
 • współpracowanie z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości działu,
 • współpracę w zakresie opracowywania lub aktualizacji dokumentów planistycznych,
 • współpracę z właściwą komórką organizacyjną, w zakresie realizacji działań ochronnych zgodnie z ustaleniami planów zadań ochronnych i planów ochrony dla obszarów Natura 2000.