MŁODSZY SPECJALISTA W WYDZIALE TARYF

 

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Zarzecze 13B

Termin składania CV: 15 września 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie minimum średnie o kierunku administracyjnym i/lub kierunku ekonomicznym,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office, w szczególności Word i Excel,
 • z łatwością porusza się w obszarze przepisów prawa,
 • posiada umiejętności analityczne,
 • jest dokładny, systematyczny i terminowy,
 • posiada umiejętność dobrej organizacji pracy własnej.

DODATKOWO DOCENIAMY:

 • umiejętność pisania i redagowania tekstów,
 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań administracyjnych.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z weryfikacją, oceną i analizą wniosków składanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne o zatwierdzenie taryfy na wodę i ścieki,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wymierzaniem kar za stosowanie taryfy nie przestrzegając obowiązku jej zatwierdzenia przez organ, zawyżania cen i stawek opłat w stosunku do już zatwierdzonych i inne wymienione w art. 29 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach zgłoszonych sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami, z zakresu art. 27e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 • opiniowanie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków pod względem zgodności z przepisami ww. ustawy,
 • zbieranie i przetwarzanie informacji oraz sporządzenie raportów dotyczących przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.