SPECJALISTA  W DZIALE UTRZYMANIA

Miejsce pracy: Gliwice

Termin składania CV: 30 września 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie średnie techniczne, profilu elektrycznym lub pokrewnym,
 • posiada roczne doświadczenie zawodowe, potwierdzone świadectwem pracy na stanowisku elektryk/elektromonter/pomiarowiec, specjalista ds. elektrycznych lub pokrewnym,
 •  posiada uprawnienia SEP Grupa I ,,D” w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i pomiarów elektrycznych,
 •  potrafi czytać schematy elektryczne oraz wykonywać pomiary elektryczne,
 •  posiada prawo jazdy kat. B.

DODATKOWO DOCENIMY:

 • wykształcenie wyższe o profilu elektrycznym lub energetycznym,
 • znajomość sterowania układami hydrauliki, napędów Auma,
 • wiedzę niezbędną do obsługi automatyki oraz systemów SCADA

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • nadzór nad pracami związanymi z utrzymaniem właściwego stanu urządzeń elektrycznych (konserwacja i usuwanie awarii),
 •  udział w okresowych i doraźnych przeglądach i kontrolach stanu budowli hydrotechnicznych oraz urządzeń wodnych,
 •  wykonywanie prac elektrycznych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, uprawnieniami, instrukcjami, przepisami BHP I Ppoż.,
 •  nadzór nad utrzymaniem w sprawności zasilania elektrycznego, automatyki i teletechniki,
 •  nadzór nad wykonywaniem prac związanych z pomiarami elektrycznymi, w tym okresowych instalacji wewnętrznej i zewnętrznej, a także odgromów i uziemiania na podległych obiektach.