MŁODSZY SPECJALISTA W NADZORZE WODNYM W WYSOKIEM MAZOWKIECKIEM

 

Miejsce pracy: Wysokie Mazowieckie

 

Termin składania CV: 21 lipca 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: inżynieria środowiska, gospodarka wodna, budownictwo wodne, budownictwo hydrotechniczne, ochrona środowiska albo pokrewne,
 • posiada znajomość przepisów: Prawa wodnego, Kodeksu postępowania administracyjnego, Ustawy o ochronie środowiska,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • posiada prawo jazdy kat. B,
 • jest komunikatywny i potrafi współpracować w zespole
 • jest dyspozycyjny,
 • jest skrupulatny i dokładny.

 

DODATKOWO DOCENIMY:

 • umiejętność czytania map i rysunków technicznych,
 • umiejętność kosztorysowania robót i wycen prac projektowych.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK),
  prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie zaświadczeń w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
 • dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych,
 • nadzór nad utrzymaniem wód oraz utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodnych,
 • przyjmowanie skarg, wniosków i petycji oraz prowadzenie ich rejestru.