MŁODSZY SPECJALISTA
DS. FINANSOWYCH
W WYDZIALE KOORDYNACJI INWESTYCJI

  

Miejsce pracy: Rzeszów

Termin składania CV: do 19 sierpnia 2022 r.

     

     CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunku ekonomia,
 • zna przepisy aktów prawnych:

Ustawa o finansach publicznych,

Ustawa o rachunkowości,

 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • posiada umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • jest komunikatywny, potrafi pracować w zespole pod presją czasu,
 • jest osobą sumienną, dociekliwą, odpowiedzialną w realizacji powierzonych zadań.

 

     DODATKOWO DOCENIMY:

 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej,
 • bardzo dobrą znajomość programu PowerPoint.

      OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE
     ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • opracowywanie comiesięcznego wykazu realizowanych inwestycji,
 • sprawozdawczość i rozliczenia realizowanych inwestycji,
 • weryfikację dokumentacji finansowej zadań inwestycyjnych,
 • opracowywanie oraz uaktualnianie programów wieloletnich inwestycji,
 • składanie wniosków o zabezpieczenie środków finansowych,
 • przygotowywanie informacji z realizowanych inwestycji.