KIEROWNIK
W DZIALE OPŁAT I OPOMIAROWANIA

Miejsce pracy: Opole

Termin składania CV: 31 sierpnia 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: inżynieria środowiska, melioracje wodne lub pokrewne,
 • posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w ww. obszarze, w tym min. roczne doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
 • zna ustawy: Prawo wodne, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • sprawnie obsługuje narzędzia pakietu MS Office,
 • potrafi redagować pisma urzędowe
 • potrafi kierować pracą zespołu.
 • działa skutecznie pod presją czasu, jest odporny na stres,
 • posiada czynne prawo jazdy kat. B.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • nadzór nad prowadzeniem i obsługą spraw związanych z instrumentami ekonomicznymi służącymi do gospodarowania wodami, w tym opłatami za usługi wodne, opłatami podwyższonymi,
 • nadzór nad wystawianiem i przekazywaniem informacji oraz wydawanie decyzji w sprawach opłat za usługi wodne,
 • nadzór nad prowadzeniem bazy podmiotów korzystających z usług wodnych  i zobowiązanych do uiszczania opłat i należności za usługi wodne,
 • prowadzenie innych spraw związanych z systemem poboru opłat i należności.