MŁODSZY SPECJALISTA
W DZIALE ORGANIZACYJNYM
W ZARZĄDZIE ZLEWNI
(UMOWA NA ZASTĘPSTWO) 

Miejsce pracy: PIŁA

Termin składania CV: 08 lipca 2022 r. 

 

  CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunku: administracja lub pokrewnym,
 • zna przepisy ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • jest komunikatywny,
 • dobrze organizuje własną pracę.

  OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE                ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie sekretariatu w Zarządzie Zlewni w Pile,
 • prowadzenie kancelarii zgodnie z obowiązującą w PGW Wody Polskie Instrukcją kancelaryjną,
 • prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i przekazywanie jej poszczególnym działom po dokonanej przez Dyrektora dekretacji,
 • prowadzenie rejestru korespondencji wychodzącej,
 • obsługiwanie centrali telefonicznej,
 • sporządzanie i wydawanie delegacji służbowych dla pracowników Zarządu Zlewni w Pile
  i Kierowników Nadzorów Wodnych,
 • współudział w prowadzeniu spraw BHP.