URL

 

 

 

                   SPECJALISTA
           W WYDZIALE KONTROLI
      GOSPODAROWANIA  WODAMI
          

                   Miejsce pracy: BYDGOSZCZ

      Termin składania CV: do 17 lipca 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

  • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: ochrona środowiska, gospodarka wodna, inżynieria środowiska lub inne pokrewne kierunki,
  • posiada minimum rok doświadczenia zawodowego,
  • zna przepisy ustaw: Prawo wodne, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy i rozporządzenia z zakresu ochrony środowiska w części odnoszącej się do ochrony wód i gospodarki wodnej,
  • posiada prawo jazdy kat. B,
  • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
  • jest skrupulatny, komunikatywny oraz potrafi pracować w zespole.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE
ODPOWIEDZIALNA ZA:

  • przygotowywanie w ramach pracy zespołowej czynności związanych z kontrolą gospodarowania wodami w tym stosownych wniosków i pism kierowanych do innych organów,
  • udział w sprawdzaniu realizacji zarządzeń pokontrolnych,
  • przygotowywanie i monitorowanie dokumentacji pokontrolnych,
  • współdziałanie z innymi organami kontroli w zakresie gospodarowania wodami.