SPECJALISTA W WYDZIALE GOSPODAROWANIA MIENIEM SKARBU PAŃSTWA I WSPÓŁPRACY Z UŻYTKOWNIKAMI WÓD

Miejsce pracy: Białystok

Termin składania CV: 31 sierpnia 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: rybactwo, ochrona środowiska i pokrewne,
 • posiada minimum roczne doświadczenie zawodowe w obszarze wykształcenia,
 • zna przepisy ustaw: ustawa Prawo wodne, ustawa rybactwie śródlądowym,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu
  MS Office,
 • posiada prawo jazdy kat. B,
 • jest komunikatywny, potrafi pracować w zespole.

DODATKOWO DOCENIMY:

 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • dokładność, odpowiedzialność w realizacji zadań.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą w zakresie udostępniania do amatorskiego połowu ryb obwodów rybackich użytkowanych przez RZGW
  w Białymstoku,
 • prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą na użytkowanych przez RZGW w Białymstoku obwodach rybackich,
 • przygotowywanie danych niezbędnych do sprawozdawczości oraz analiz cząstkowych niezbędnych dla Wód Polskich, dotyczących amatorskiego połowu ryb na wodach użytkowanych przez RZGW w Białymstoku.