1.  

SPECJALISTA

W DZIALE UTRZYMANIA

W ZARZĄDZIE ZLEWNI

Miejsce pracy: Katowice

Termin składania CV: 31 sieprnia 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:


 • posiada wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane na kierunkach: inżynieria środowiska, inżynieria wodna, melioracje wodne lub pokrewne,
 • posiada co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w wymienionym obszarze,
 • zna ustawy: Prawo wodne,  Kodeks postępowania administracyjnego,
 • sprawnie obsługuje narzędzia pakietu MS Office,
 • potrafi redagować pisma urzędowe,
 • działa skutecznie pod presją czasu, jest odporny na stres,
 • posiada czynne prawo jazdy kat. B

 


OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:


 • prowadzenie i realizowanie korespondencji przychodzącej,
 • opracowywanie planów wieloletnich i rocznych realizacji zadań w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych,
 • określanie potrzeb finansowych dla planowanych zadań utrzymaniowych, wnioskowanie o środki na ich realizację,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych,
 • uzgadnianie projektów decyzji,
 • prowadzenie ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych,
 • bieżącą analizę kosztów zadań utrzymaniowych i końcowe rozliczenie zadań.