SPECJALISTA W WYDZIALE
PLANOWANIA
 I KONTROLINGU

Miejsce pracy: Białystok

Termin składania CV: do 15 lipca 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: finanse i rachunkowość, ekonomia,
 • ma minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości lub kontrolingu,
 • zna przepisy ustaw: Ustawa o rachunkowości, Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o ubezpieczeniach społecznych, Ustawa o podatkach dochodowych od osób fizycznych,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • jest odpowiedzialny, rzetelny i terminowy, 
 • posiada umiejętność analitycznego myślenia oraz działania pod presją czasu,
 • potrafi pracować w zespole. 

DODATKOWO DOCENIMY:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • sporządzanie zestawień informujących o wielkości i strukturze kosztów oraz przychodów,
 • przygotowywanie danych do analiz z podziałem na źródła finansowania,
 • wprowadzanie, przetwarzanie oraz weryfikowanie danych w systemie informatycznym, 
 • przygotowywanie danych dotyczących wykonania cząstkowego planu,
 • przygotowywanie danych dotyczących wykonania cząstkowego planu,
 • przygotowywanie danych do sprawozdań z realizacji budżetu zadaniowego,
 • potwierdzanie zabezpieczenia środków finansowych na sfinansowanie zamówienia publicznego,
 • potwierdzanie zgodności wydatku z planem finansowo-rzeczowym.