1.  

 

 PRACOWNIK GOSPODARCZY 1/2 ET.

W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM

 

Miejsce pracy: Gliwice

Termin składania CV: 31 sierpnia 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

  • posiada wykształcenie zawodowe o profilu elektrycznym, budowlanym,
  • posiada co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku pokrewnym,
  • posiada uprawnienia elektryczne do 1 kV.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
  • utrzymywanie porządku i czystości w wyznaczonych pomieszczeniach oraz  wokół budynku,
  • koszenie trawy oraz pielęgnację zieleni,
  • konserwację i utrzymywanie dobrego stanu technicznego różnych drobnych urządzeń oraz sprzętu,
  • obsługę kosiarki spalinowej,
  •  usuwanie drobnych awarii.