MŁODSZY SPECJALISTA W WYDZIALE KOORDYNACJI INWESTYCJI

 

Miejsce pracy: Białystok

Termin składania CV: do 05 grudnia 2021 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: budownictwo, ochrona środowiska, inżynierii środowiska lub pokrewne,
 • posiada znajomość ustawy Prawo budowlane, Prawo wodne oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • potrafi pracować w zespole,
 • jest komunikatywny, skrupulatny oraz odporny na stres.

 

DODATKOWO DOCENIMY

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z procesem inwestycyjnym,
 • umiejętność czytania projektów budowlanych,
 • prawo jazdy kat. B.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • weryfikację wniosków o środki finansowe na realizację inwestycji,
 • weryfikację planowanych zadań inwestycyjnych pod kątem zgodności z dokumentami planistycznymi w gospodarowaniu wodami oraz ich aktualizacjami,
 • opracowywanie rocznych i wieloletnich programów planowych inwestycji w gospodarce wodnej, 
 • przygotowanie i realizację inwestycji o znaczeniu ponadregionalnym, obejmujących kilka zarządów zlewni,
 • współpracę w przygotowywaniu dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, z zakresu art. 201 ust. 1 Ustawy dotyczących opłaty melioracyjnej.