SECJALISTA  W NADZORZE WODNYM

 

Miejsce pracy: Strzelin

Termin składania CV: 19 grudnia 2021 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: gospodarka wodna, inżynieria środowiska, ochrona środowiska lub pokrewnych,
 • ma minimum rok doświadczenia w w/w obszarach,
 • zna przepisy ustaw: Prawo wodne, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • posiada umiejętność redagowania pism,
 • jest komunikatywny i potrafi współpracować w zespole,
 • potrafi wykonywać obowiązki pod presją czasu.

 

DODATKOWO DOCENIMY:

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 • umiejętność pracy w oprogramowaniu GIS (ArcGIS lub QGIS),
 • umiejętność kosztorysowania.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE
ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK),
 • prowadzenie biura podawczego w zakresie właściwości Nadzoru Wodnego,
 • przekazywanie korespondencji do właściwej jednostki organizacyjnej Wód Polskich,
 • monitorowanie sytuacji na ciekach znajdujących się w administracji Nadzoru Wodnego,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
 • opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów, dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych.