MŁODSZY SPECJALISTA W WYDZIALE ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

 

Miejsce pracy: Wrocław

Termin składania CV:  5 grudnia 2021 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe w zakresie: ochrony środowiska, gospodarki wodnej, hydrogeologii, hydrologii, inżynierii środowiska, geologii, chemii lub pokrewne,
 • zna przepisy ustaw: Prawo wodne, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • jest komunikatywny i potrafi współpracować w zespole,
 • potrafi wykonywać obowiązki pod presją czasu,
 • jest odpowiedzialny i zaangażowany.

 

DODATKOWO DOCENIMY:

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 • podstawową umiejętność pracy w oprogramowaniu GIS (ArcGIS lub QGIS).

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE
ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie spraw w zakresie opiniowania potrzeb przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia,
 • prowadzenie postępowań dotyczących ocen wodnoprawnych,
 • wydawanie deklaracji zgodności,
 • przygotowanie opinii dotyczących projektów wojewódzkich planów gospodarki odpadami, w zakresie ochrony zasobów wodnych.