MŁODSZY SPECJALISTA

W DZIALE UTRZYMANIA

(umowa na zastępstwo)

 

Miejsce pracy: Leszno

Termin składania CV: 28 sierpnia 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane
  na kierunkach inżynieria środowiska, gospodarka wodna, ochrona środowiska
  lub pokrewne,
 • zna przepisy: Prawo Wodne, Kodeks postępowania administracyjnego.

 

DODATKOWO DOCENIMY:

 • staż pracy w administracji publicznej w zakresie związanym z gospodarką wodną i ochroną środowiska.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:  

 • opracowywanie programów, planów wieloletnich i rocznych oraz realizację zadań
  w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych,
 • ocenę szkód i opracowywanie planów usuwania skutków powodzi,
 • nadzór nad utrzymywaniem wód oraz utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodnych,
 • prowadzenie ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów,
 • bieżącą analizę kosztów zadań utrzymaniowych
  i końcowe rozliczanie zadań,
 • uzyskiwanie wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych.