MŁODSZY SPECJALISTA

W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM

(umowa na zastępstwo)

Miejsce pracy: BIAŁYSTOK

Termin składania CV: 26 stycznia 2021 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, 
 • potrafi sprawnie obsługiwać narzędzia biurowe (urządzenia wielofunkcyjne),
 • sprawnie obsługuje narzędzia pakietu MS Office, 
 • posiada uprawnienia do kierowania pojazdem kat. B,
 • potrafi redagować pisma urzędowe,
 • jest dokładny, opanowany, działa skutecznie pod presją czasu.

 

DODATKOWO DOCENIMY

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy własnej,
 • komunikatywność, odpowiedzialność i rzetelność.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie obsługi gospodarczo-administracyjnej, w tym prowadzenie spraw związanych z obsługą floty samochodowej, materiały eksploatacyjne, części i naprawy pojazdów i inne,
 • przygotowywanie dokumentów o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie prowadzonych postępowań oraz bieżącą analizę obowiązującego stanu prawnego w zakresie zamówień publicznych, nadzór nad realizacją umowy, 
 • prowadzenie rejestru i zbioru upoważnień wydawanych przez kierownika jednostki, prowadzenie rejestru umów, 
 • współpracę z komórkami organizacyjnymi i pracownikami w zakresie działania PGW WP RZGW w  Białymstoku,
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań na potrzeby wydziału i jednostki oraz monitorowanie wydatków z zakresu prowadzonych spraw.