SPECJALISTA
W WYDZIALE
KOORDYNACJI INWESTYCJI


 

Miejsce pracy: BYDGOSZCZ

Termin składania CV: 29 stycznia 2021 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne,
 • posiada minimum 1 rok doświadczenia zawodowego,
 • zna przepisy ustaw Prawo Wodne i Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • ma uprawnienia budowlane,
 • wykazuje znajomość programów do kosztorysowania, a także GIS oraz CAD,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • jest komunikatywny oraz potrafi pracować w zespole.

DODATKOWO DOCENIMY:

 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz hierarchizacji zadań,
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz umiejętność pisania i redagowania pism urzędowych.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • koordynację inwestycji realizowanych przez Zarządy Zlewni oraz jednostki realizujące projekty,
 • opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycji,
 • bieżący monitoring zadań realizowanych przez Zarządy Zlewni,
 • udział w prowadzeniu i rozliczaniu inwestycji realizowanych z udziałem środków UE, NFOŚiGW,
 • przygotowanie i realizację inwestycji o znaczeniu ponadregionalnym.