MŁODSZY SPECJALISTA

W DZIALE INWESTYCJI

 

Miejsce pracy: Augustów

Termin składania CV: 14 grudnia 2020 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe w obszarze budownictwa, ochrony środowiska, inżynierii środowiska lub administracji,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem MS Excel,
 • jest samodzielny, rzetelny, odpowiedzialny oraz doskonale zorganizowany,
 • posiada znajomość ustawy Prawo budowlane, Prawo wodne oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • posiada umiejętność czytania projektów budowlanych,
 • posiada minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze posiadanego wykształcenia.

 

DODATKOWO DOCENIMY

 • doświadczenie w wydawaniu decyzji administracyjnych,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • wiedzę z zakresu budowli hydrotechnicznych,
 • prawo jazdy kat.B.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • uczestniczenie w procesie programowania, planowania inwestycji wodnych w układzie rocznym i wieloletnim,
 • udział w określaniu potrzeb w zakresie prac studialnych, przedprojektowych i projektowych,
 • analizę poszczególnych stadiów wykonywania wyznaczonych dokumentacji pod kątem:
  • kompletnosci opracowań oraz niezbędnych uzgodnień,
  • potrzeb opracowania opinii i koreferatów,
 • udział w przygotowaniu do realizacji zadań inwestycyjnych, w tym nadzór nad uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, zgód, opinii oraz współpracę z komórkami organizacyjnymi Wód Polskich w tym zakresie,
 • prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem inwestycji z funduszy zewnętrznych, kontrolę osiągania założeń i wymaganych wskaźników wynikających z podpisanych umów i dla programów dofinansowujących inwestycję.

.