SPECJALISTA
W WYDZIALE ZGÓD WODNOPRAWNYCH

(umowa na zastępstwo)

 

Miejsce pracy: BIAŁYSTOK

Termin składania CV: 30 września 2020 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

  • posiada wykształcenie wyższe na kierunku prawo, gospodarka wodna, ochrona środowiska, inżynieria środowiska bądź administracja publiczna oraz min. 2 lata pracy w administracji publicznej lub kancelarii prawnej,
  • zna przepisy praw wodnego, KPA, praw o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ordynacja podatkowa,
  • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
  • jest operatywny, komunikatywny, odpowiedzialny, rzetelny, terminowy,
  • potrafi analitycznie myśleć, stosować przepisy prawa w praktyce oraz działać w sytuacjach stresowych.

 

DODATKOWO DOCENIMY:

  • znajomość ustawy o ochronie przyrody, ustawy o dostępie do informacji publicznej,

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o udzielenie zgód wodnoprawnych,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o udzielenie zgód wodnoprawnych, w których dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu KPA w stosunku do dyrektorów zarządów zlewni,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie legalizacji urządzeń wodnych.