Specjalista w Wydziale Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa i Współpracy z Użytkownikami Wód

Miejsce pracy: Wrocław

Termin składania CV:  30 września 2020 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii środowiska, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, geodezji, gospodarki nieruchomościami;
 • ma minimum roczne doświadczenie w pracy zawodowej w obszarze gospodarki wodnej lub gospodarki nieruchomościami przy zawieraniu umów cywilnoprawnych,
 • ma czynne prawo jazdy kat B;
 • zna przepisy ustaw: Prawo wodne, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatkach lokalnych: rolny, leśny, od nieruchomości;
 • zna i obsługuje narzędzia pakietu MS Office,
 • jest odporny na stres oraz potrafi działać pod presją czasu,
 • posiada umiejętności analityczne,
 • jest komunikatywny oraz potrafi pracować w zespole.

 

DODATKOWO DOCENIMY:

 • umiejętność pisania i redagowania pism urzędowych.

 

 OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie spraw związanych z:
  • oddaniem w użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi; 
  • oddaniem w dzierżawę lub użyczenie nieruchomości gruntowych;
  • oddaniem w najem nieruchomości budynkowych lub lokalowych;
  • aktualizacją ewidencji nieruchomości gruntowych RZGW;
  • przygotowywaniem dokumentacji niezbędnej do zlecania wycen nieruchomości przez biegłych rzeczoznawców oraz przetargów, a także planowaniem wydatków z tym związanych;
 • przygotowywanie dokumentów umożliwiających terminowe opłacanie należności z tytułu podatków lokalnych tj. od nieruchomości, rolnego i leśnego;
 • przygotowywanie danych do obowiązującej sprawozdawczości oraz opracowanie materiałów do analiz i planów w zakresie zadań Wydziału dla Wód Polskich.
 
%MCEPASTEBIN%