STARSZY SPECJALISTA W WYDZIALE ZGÓD WODNOPRAWNYCH

 

Miejsce pracy: Wrocław

Termin składania CV: 28 sierpnia 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach inżynieria środowiska, gospodarka wodna, ochrona środowiska, hydrogeologia, hydrologia lub pokrewne,
 • ma minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w w/w obszarach,
 • zna przepisy ustaw Prawo wodne, wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeks postępowania administracyjnego,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • dobrze organizuje pracę własną,
 • jest komunikatywny i potrafi współpracować w zespole,
 • jest dokładny i skrupulatny,
 • potrafi skutecznie realizować powierzone zadania.

 

DODATKOWO DOCENIMY:

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 • znajomość ustawy Ordynacja podatkowa,
 • znajomość zagadnień związanych z opłatami za usługi wodne.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE
ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych jako organ I instancji w sprawach pozwoleń wodnoprawnych i innych decyzji,dla których organem właściwym jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich, w tym przekazywanie odwołań do organu II instancji,
 • przygotowywanie pism i projektów decyzji,
 • współuczestnictwo w postępowaniach II instancji, w tym analiza spraw, przygotowanie projektów pism i decyzji.