Joanna Kopczynska 14 min

Włodarze powinni powiedzieć mieszkańcom terenów oddalonych od aglomeracji, że jeśli podłączą ich do sieci kanalizacyjnej, to cena będzie wysoka. Dla takich obszarów można zastosować szczelne szamba lub przydomową oczyszczalnię.

Wywiad z Panią Joanną Kopczyńską, Zastępcą Prezesa ds. zarządzania środowiskiem wodnym w PGW WP, opublikowany w Dzienniku Gazecie Prawnej w dniu 16.09.2020

 

Paweł Rusiecki 111 min

Podtopienia miejskie to ludzkie dramaty, którym możemy zapobiegać

Ochrona przed powodziami miejskimi jest możliwa i wymaga zaangażowania na poziomie ustawodawczym, działań samorządowych i troski każdego z nas. Musimy zrozumieć czym jest deszcz, jakie zmiany zaszły i po czyjej stronie leży odpowiedzialność za działania w walce z żywiołem. O problemie podtopień miejskich i jego rozwiązaniach opowiada Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym Paweł Rusiecki.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1154-podtopienia-miejskie-to-ludzkie-dramaty-ktorym-mozemy-zapobiegac

Wojciech Skowyrski 1 min

Zbiornik Racibórz może przechwycić falę z Powodzi Tysiąclecia

Zbiornik Racibórz Dolny, który będzie chronił przed powodzią 2,5 mln mieszkańców trzech nadodrzańskich województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. O jego powstaniu i sposobie działania rozmawiamy z ekspertem Wód Polskich Wojciechem Skowyrskim, Dyrektorem Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1170-zbiornik-raciborz-moze-przechwycic-fale-z-powodzi-tysiaclecia

Betonowanie rzek? Już się tego nie robi!

W trakcie różnego rodzaju prac utrzymaniowych często sięgamy po sprawdzone, proekologiczne metody, jak np. umacnianie brzegów za pomocą kamieni oraz faszyny (jest to rodzaj wikliny). W swoich działaniach przede wszystkim skupiamy się na retencji, czyli gromadzeniu wody w okresach nasilonych opadów i zachowaniu jej na czas suszy. Przywracając rzekom ich naturalny charakter, budując małe i duże zbiorniki wodne, możemy minimalizować skutki obu tych skrajnych zjawisk. Polecamy wywiad z Wojciechem Skowyrskim, doświadczonym hydrotechnikiem, Zastępcą Dyrektora Departamentu Ochrony Przed Powodzią i Suszą w Wodach Polskich który wyjaśnia, jak ważna dziś jest retencja.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/619-betonowanie-rzek-juz-sie-tego-nie-robi-wywiad-z-ekspertem-wod-polskich

Wody Polskie o problemie zanieczyszczenia wód lekami

Stężenie farmaceutyków w polskich wodach nie stanowi żadnego zagrożenia dla ludzi, jednak niektóre leki, po wniknięciu do środowiska, mogą mieć wpływ na różnorodność biologiczną. Dlatego powinniśmy zacząć myśleć o tym, jak zapobiec nadmiernemu przedostawaniu się ich do środowiska – mówi Joanna Kopczyńska, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1059-wody-polskie-o-problemie-zanieczyszczenia-wod-lekami

Joanna Kopczynska 14 min 

Nowoczesna gospodarka wodna dba o środowisko

Gospodarujemy zasobami wód w sposób zrównoważony i kompleksowy. Zarządzanie środowiskiem wodnym to kluczowe, obok ochrony przed powodzią i suszą,  zadanie  Wód Polskich. Wprowadzamy w życie rozwiązania, które zapewniają skuteczną ochronę środowiska przyrodniczego w trakcie prowadzenia prac utrzymaniowych i inwestycji hydrotechnicznych.

O szczegółach rozmawialiśmy z Joanną Kopczyńską - Zastępcą Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/979-nowoczesna-gospodarka-dba-o-srodowisko

Największym wyzwaniem są racjonalne ceny za wodę

O realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, wprowadzonych w 2018 roku taryfach wod-kan oraz potrzebach retencyjnych opowiada Joanna Kopczyńska, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Wody-Polskie-Kopczynska-wod-kan-taryfy-retencja-deszczowka-8571.html

Przemysław Daca 1

Prezes Wód Polskich o inwestycjach na Mazurach w Dzienniku Gazecie Prawnej

W najnowszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej (z 13.03.2020 r.) Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich opowiada, jakie inwestycje będą realizowane na Pojezierzu Mazurskim. Poniżej publikujemy tekst wywiadu. 

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/982-prezes-wod-polskich-o-inwestycjach-na-mazurach-w-dzienniku-gazecie-prawnej

Egg9mLcUwAU2RyY

Zieleń i mała retencja zamiast betonu. Szczegóły nowego pakietu przeciwsuszowego

Ustawa wesprze rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury, naturalne systemy retencji oraz „odbetonowanie” miast. Dzięki temu poziom retencji będzie wyższy, co polepszy bezpieczeństwo mieszkańców przez skuteczniejsze zapobieganie zalaniom i podtopieniom wynikającym z intensywnych opadów. Zwiększy się ilość wody dla nawodnień w rolnictwie i gospodarstw domowych.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1289-zielen-i-mala-retencja-zamiast-betonu-szczegoly-nowego-pakietu-przeciwsuszowego

 

118765300 1050173488719092 7400672279433882315 n

Akcja Ratowania Wisły to dowód na sprawne działania Wód Polskich w sytuacjach kryzysowych

To była sytuacja absolutnie awaryjna i w tych ekstremalnych warunkach Wody Polskie sprawdziły się. Udowodniliśmy, że dajemy sobie radę w kryzysowych sytuacjach – opowiada Krzysztof Woś, wiceprezes Wód Polskich, koordynator „Akcji Ratowania Wisły”.

Więcej na temat awarii kolektorów pod dnem Wisły w Warszawie i akcji ratunkowej można przeczytać w wywiadzie opublikowanym w czasopiśmie Gospodarka Wodna.

   
harmonogram 2aaaaa

Akcja Ratowania Wisły 2019 - jak udało się osiągnąć sukces dzięki współpracy i alternatywnym rozwiązaniom 

W 2019 roku Wody Polskie skoordynowały akcję budowy zastępczego kolektora, który przez kolejne 69 dni chronił Wisłę  przed zrzutem ścieków, których całkowita objętość mogłaby sięgać 14 mln m3. Rezultatem podjętych działań naprawczych było zaprzestanie pogarszania się i sukcesywne poprawianie jej stanu sanitarnego i ekologicznego oraz zatrzymanie zagrożenia  zanieczyszczenia wód Bałtyku.

Więcej na temat awarii kolektorów pod dnem Wisły w Warszawie i akcji ratunkowej można przeczytać w artykule opublikowanym w czasopiśmie Gospodarka Wodna.

Oś czasu Akcji Ratowania Wisły 2019, opracowana w formie infografiki przez Grzegorza Waligórę, dostępna jest do pobrania tutaj.

   
54mediumprzemyslaw gruszecki

Temat: rzeka. O renaturyzacji, czyli planach poprawy stanu wód

W  Wodach Polskich realizujemy nowe programy, których celem jest poprawa stanu wód. Najnowszym z nich jest program renaturyzacji rzek, którego głównym celem jest likwidacja barier, jakimi są np. progi piętrzące utrudniające migrację rybom dwuśrodowiskowym. Więcej na ten temat można przeczytać w wywiadzie z Przemysławem Gruszeckim, Dyrektorem Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym PGW Wody Polskie.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/727-temat-rzeka-w-swiatowym-dniu-rzek-mowimy-o-renaturyzacji-czyli-planach-poprawy-stanu-wod

   
Partnerstwa. Kanał Przyłęki

Woda dla rolnictwa

Gospodarowanie wodami to jedna z kluczowych spraw dla rolnictwa. W tej kwestii konieczna jest współpraca pomiędzy samorządem rolniczym a Wodami Polskimi – powiedział Przemysław Daca Prezes PGW WP podczas spotkania z zarządem Krajowej Rady Izb Rolniczych na czele z jej Prezesem – Wiktorem Szmulewiczem.

Więcej o pilotażowym programie kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych i Lokalnych Partnerstw ds. Wody w naszym przekrojowym artykule.

 

   
grafika nowa wersja

Kierunek? Woda!

W czasach, gdy dookoła rozbrzmiewa hasło: „kryzys klimatyczny”, a umiejętne gospodarowanie wodami stało się jednym z najważniejszych wyzwań – nie tylko gospodarczych, przyrodniczych, ale i społecznych – studia na kierunkach zajmujących się wodą zdają się być świetnym pomysłem, gdyż „ekspertów od wody” ciągle na rynku brakuje.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1211-kierunek-woda

 

   
dr chocian2

Ekspert o Stopniu Wodnym Siarzewo

SW Siarzewo ma być stopniem posadowionym w korycie rzecznym i nie utworzy wielkiego zbiornika, takiego, jak np. Zalew Zegrzyński. Nie będzie tamował przepływu wód w Wiśle, ani wywoływał znacznego spowolnienia przepływu wody. Będzie za to regulował poziom wód w przypadku pojawienia się niżówki spowodowanej suszą. Te i wiele innych zagadnień związanych z budowlą hydrotechniczną – która obecnie budzi wiele kontrowersji – wyjaśnia dr Grzegorz Chocian ekspert Biura Projektów Strategicznych PGW Wody Polskie.

https://wody.gov.pl/aktualnosci/973-ekspert-o-stopniu-wodnym-siarzewo

   
prof wojewodzka 2

Stopień Wodny Siarzewo szansą na zrównoważony rozwój regionu Dolnej Wisły

Dolna Wisła ma olbrzymi potencjał. To duże zasoby wodne, niemal połowa zasobów hydroenergetycznych Polski i tereny atrakcyjne przyrodniczo. Ponadto stanowi dogodne połączenie portu w Gdańsku z centrum kraju, jest to droga krótsza niż autostrada. Niestety możliwości te są zupełnie niewykorzystane. Dolna Wisła jest fragmentarycznie i chaotycznie zabudowana, zaniedbana i zanieczyszczona. Nie jest to ani dzika, ani naturalna rzeka. W obecnym stanie skutkuje to stratami społecznymi, ekologicznymi i ekonomicznymi – mówi profesor Krystyna Wojewódzka-Król z Katedry Polityki Transportowej Uniwersytetu Gdańskiego.

https://wody.gov.pl/aktualnosci/998-stopien-wodny-siarzewo-szansa-na-zrownowazony-rozwoj-regionu-dolnej-wisly

 


"Projekt Woda" to program TVP 3 Szczecin z 2018 r. poświęcony różnym aspektom gospodarki wodnej. Zachęcamy do obejrzenia odcinków, m.in. o energetyce wodnej, budownictwie wodnym, czy żegludze śródlądowej:

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Program Rozwoju Retencji.pdf)Program Rozwoju Retencji.pdf 1018 kB2019-03-04 15:16
Pobierz plik (Wody Polskie Ulotka.pdf)Wody Polskie Ulotka.pdf 714 kB2019-03-04 15:15
Pobierz plik (ISOK ulotka 2019.pdf)ISOK ulotka 2019.pdf 540 kB2019-03-04 15:12