Wody Polskie o problemie zanieczyszczenia wód lekami

Stężenie farmaceutyków w polskich wodach nie stanowi żadnego zagrożenia dla ludzi, jednak niektóre leki, po wniknięciu do środowiska, mogą mieć wpływ na różnorodność biologiczną. Dlatego powinniśmy zacząć myśleć o tym, jak zapobiec nadmiernemu przedostawaniu się ich do środowiska – mówi Joanna Kopczyńska, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1059-wody-polskie-o-problemie-zanieczyszczenia-wod-lekami

Joanna Kopczynska 14 min 

Nowoczesna gospodarka wodna dba o środowisko

Gospodarujemy zasobami wód w sposób zrównoważony i kompleksowy. Zarządzanie środowiskiem wodnym to kluczowe, obok ochrony przed powodzią i suszą,  zadanie  Wód Polskich. Wprowadzamy w życie rozwiązania, które zapewniają skuteczną ochronę środowiska przyrodniczego w trakcie prowadzenia prac utrzymaniowych i inwestycji hydrotechnicznych.

O szczegółach rozmawialiśmy z Joanną Kopczyńską - Zastępcą Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/979-nowoczesna-gospodarka-dba-o-srodowisko

Największym wyzwaniem są racjonalne ceny za wodę

O realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, wprowadzonych w 2018 roku taryfach wod-kan oraz potrzebach retencyjnych opowiada Joanna Kopczyńska, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Wody-Polskie-Kopczynska-wod-kan-taryfy-retencja-deszczowka-8571.html?fbclid=IwAR2zuBk6w61BRzIMJUZsI-GUvg9dr_zXQAw9JB3BtCAfd9KG4E0A

Przemysław Daca 1

Prezes Wód Polskich o inwestycjach na Mazurach w Dzienniku Gazecie Prawnej

W najnowszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej (z 13.03.2020 r.) Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich opowiada, jakie inwestycje będą realizowane na Pojezierzu Mazurskim. Poniżej publikujemy tekst wywiadu. 

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/982-prezes-wod-polskich-o-inwestycjach-na-mazurach-w-dzienniku-gazecie-prawnej

   
Prezes Krzysztof Woś logo1 min

Akcja Ratowania Wisły to dowód na sprawne działania Wód Polskich w sytuacjach kryzysowych

To była sytuacja absolutnie awaryjna i w tych ekstremalnych warunkach Wody Polskie sprawdziły się. Udowodniliśmy, że dajemy sobie radę w kryzysowych sytuacjach – opowiada Krzysztof Woś, wiceprezes Wód Polskich, koordynator „Akcji Ratowania Wisły”.

Więcej na temat awarii kolektorów pod dnem Wisły w Warszawie i akcji ratunkowej można przeczytać w wywiadzie opublikowanym w czasopiśmie Gospodarka Wodna.

   
54mediumprzemyslaw gruszecki

Temat: rzeka. O renaturyzacji, czyli planach poprawy stanu wód

W  Wodach Polskich realizujemy nowe programy, których celem jest poprawa stanu wód. Najnowszym z nich jest program renaturyzacji rzek, którego głównym celem jest likwidacja barier, jakimi są np. progi piętrzące utrudniające migrację rybom dwuśrodowiskowym. Więcej na ten temat można przeczytać w wywiadzie z Przemysławem Gruszeckim, Dyrektorem Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym PGW Wody Polskie.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/727-temat-rzeka-w-swiatowym-dniu-rzek-mowimy-o-renaturyzacji-czyli-planach-poprawy-stanu-wod

Wojciech Skowyrski 1 min

Betonowanie rzek? Już się tego nie robi!

W trakcie różnego rodzaju prac utrzymaniowych często sięgamy po sprawdzone, proekologiczne metody, jak np. umacnianie brzegów za pomocą kamieni oraz faszyny (jest to rodzaj wikliny). W swoich działaniach przede wszystkim skupiamy się na retencji, czyli gromadzeniu wody w okresach nasilonych opadów i zachowaniu jej na czas suszy. Przywracając rzekom ich naturalny charakter, budując małe i duże zbiorniki wodne, możemy minimalizować skutki obu tych skrajnych zjawisk. Polecamy wywiad z Wojciechem Skowyrskim, doświadczonym hydrotechnikiem, Zastępcą Dyrektora Departamentu Ochrony Przed Powodzią i Suszą w Wodach Polskich który wyjaśnia, jak ważna dziś jest retencja.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/619-betonowanie-rzek-juz-sie-tego-nie-robi-wywiad-z-ekspertem-wod-polskich

dr chocian2

Ekspert o Stopniu Wodnym Siarzewo

SW Siarzewo ma być stopniem posadowionym w korycie rzecznym i nie utworzy wielkiego zbiornika, takiego, jak np. Zalew Zegrzyński. Nie będzie tamował przepływu wód w Wiśle, ani wywoływał znacznego spowolnienia przepływu wody. Będzie za to regulował poziom wód w przypadku pojawienia się niżówki spowodowanej suszą. Te i wiele innych zagadnień związanych z budowlą hydrotechniczną – która obecnie budzi wiele kontrowersji – wyjaśnia dr Grzegorz Chocian ekspert Biura Projektów Strategicznych PGW Wody Polskie.

https://wody.gov.pl/aktualnosci/973-ekspert-o-stopniu-wodnym-siarzewo

   
prof wojewodzka 2

Stopień Wodny Siarzewo szansą na zrównoważony rozwój regionu Dolnej Wisły

Dolna Wisła ma olbrzymi potencjał. To duże zasoby wodne, niemal połowa zasobów hydroenergetycznych Polski i tereny atrakcyjne przyrodniczo. Ponadto stanowi dogodne połączenie portu w Gdańsku z centrum kraju, jest to droga krótsza niż autostrada. Niestety możliwości te są zupełnie niewykorzystane. Dolna Wisła jest fragmentarycznie i chaotycznie zabudowana, zaniedbana i zanieczyszczona. Nie jest to ani dzika, ani naturalna rzeka. W obecnym stanie skutkuje to stratami społecznymi, ekologicznymi i ekonomicznymi – mówi profesor Krystyna Wojewódzka-Król z Katedry Polityki Transportowej Uniwersytetu Gdańskiego.

https://wody.gov.pl/aktualnosci/998-stopien-wodny-siarzewo-szansa-na-zrownowazony-rozwoj-regionu-dolnej-wisly

 


"Projekt Woda" to program TVP 3 Szczecin z 2018 r. poświęcony różnym aspektom gospodarki wodnej. Zachęcamy do obejrzenia odcinków, m.in. o energetyce wodnej, budownictwie wodnym, czy żegludze śródlądowej:

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Program Rozwoju Retencji.pdf)Program Rozwoju Retencji.pdf 1018 kB2019-03-04 14:16
Pobierz plik (Wody Polskie Ulotka.pdf)Wody Polskie Ulotka.pdf 714 kB2019-03-04 14:15
Pobierz plik (ISOK ulotka 2019.pdf)ISOK ulotka 2019.pdf 540 kB2019-03-04 14:12