treatment plant wastewater 2826990 640

Największym wyzwaniem są racjonalne ceny za wodę

O realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, wprowadzonych w 2018 roku taryfach wod-kan oraz potrzebach retencyjnych opowiada Joanna Kopczyńska, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Wody-Polskie-Kopczynska-wod-kan-taryfy-retencja-deszczowka-8571.html

 118765300 1050173488719092 7400672279433882315 n

Akcja Ratowania Wisły to dowód na sprawne działania Wód Polskich w sytuacjach kryzysowych

To była sytuacja absolutnie awaryjna i w tych ekstremalnych warunkach Wody Polskie sprawdziły się. Udowodniliśmy, że dajemy sobie radę w kryzysowych sytuacjach – opowiada Krzysztof Woś, wiceprezes Wód Polskich, koordynator „Akcji Ratowania Wisły”.

Więcej na temat awarii kolektorów pod dnem Wisły w Warszawie i akcji ratunkowej można przeczytać w wywiadzie opublikowanym w czasopiśmie Gospodarka Wodna.

 IMG 64637

Akcja Ratowania Wisły 2019 - jak udało się osiągnąć sukces dzięki współpracy i alternatywnym rozwiązaniom 

W 2019 roku Wody Polskie skoordynowały akcję budowy zastępczego kolektora, który przez kolejne 69 dni chronił Wisłę  przed zrzutem ścieków, których całkowita objętość mogłaby sięgać 14 mln m3. Rezultatem podjętych działań naprawczych było zaprzestanie pogarszania się i sukcesywne poprawianie jej stanu sanitarnego i ekologicznego oraz zatrzymanie zagrożenia  zanieczyszczenia wód Bałtyku.

Więcej na temat awarii kolektorów pod dnem Wisły w Warszawie i akcji ratunkowej można przeczytać w artykule opublikowanym w czasopiśmie Gospodarka Wodna. Oś czasu Akcji Ratowania Wisły 2019, opracowana w formie infografiki przez Grzegorza Waligórę, dostępna jest do pobrania tutaj.

 Ikonka z numerem ok

Wody to nie śmietnik - reaguj!

W ostatnim czasie obserwujemy wzrastający problem zanieczyszczania rzek. Są to śmieci wyrzucane przez ludzi wprost do rzek i zbiorników wodnych. Alarmujące są również sytuacje zanieczyszczenia wód ściekami. Dlatego apelujemy, do wszystkich o reakcję. Substancje chemiczne, które wraz ze ściekami przedostają się do wód, jak również zanieczyszczenia uwalniające się ze śmieci stałych wyrzuconych do rzek czy pozostawionych w ich okolicach, stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i dla środowiska przyrodniczego!

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1061-nasz-apel-wody-to-nie-smietnik-reaguj

 

Wody Polskie o problemie zanieczyszczenia wód lekami

Stężenie farmaceutyków w polskich wodach nie stanowi żadnego zagrożenia dla ludzi, jednak niektóre leki, po wniknięciu do środowiska, mogą mieć wpływ na różnorodność biologiczną. Dlatego powinniśmy zacząć myśleć o tym, jak zapobiec nadmiernemu przedostawaniu się ich do środowiska – mówi Joanna Kopczyńska, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1059-wody-polskie-o-problemie-zanieczyszczenia-wod-lekami

 leki Flickr Taki Steve CC

Farmaceutyki w środowisku

W wodzie i glebie stwierdzono występowanie środków przeciwdrobnoustrojowych (antybiotyków i środków przeciwgrzybiczych) pochodzących z leczenia ludzi i zwierząt: ich obecność może przyczyniać się do przyspieszenia rozwoju, utrzymania i rozprzestrzenienia się opornych bakterii i grzybów. Może być to bezpośrednim zagrożeniem dla życia ludzi. Konieczne jest ograniczanie skutków złego wpływu substancji farmakologicznych na środowisko naturalne, w tym zdrowie człowieka.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/491-farmaceutyki-w-srodowisku