Publiczne śródlądowe wody płynące dzieli się na obwody rybackie, w ramach których uprawniony do rybactwa jest obowiązany prowadzić racjonalną gospodarkę rybacką. Racjonalna gospodarka rybacka polega na wykorzystywaniu produkcyjnych możliwości wód, zgodnie z zaopiniowanym - przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza - operatem rybackim, w sposób nienaruszający interesów uprawnionych do rybactwa, w tym samym dorzeczu, z zachowaniem zasobów ryb w równowadze biologicznej i na poziomie umożliwiającym gospodarcze korzystanie z nich przyszłym uprawnionym.

Zdecydowana większość obwodów rybackich jest zagospodarowana przez użytkowników rybackich (m.in. gospodarstwa rybackie, stowarzyszenia, osoby fizyczne) wyłonionych w drodze konkursów ofert przez Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGW WP lub na podstawie umów przejętych przez Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGW WP od Agencji Nieruchomości Rolnych SP. Jeżeli w ramach operatu rybackiego określającego sposób gospodarowania w danym obwodzie rybackim przewidziano amatorski połów ryb to użytkownik rybacki tego obwodu jest uprawniony do sprzedaży zezwoleń na amatorski połów ryb. W obwodach rybackich bezpośrednio zagospodarowanych przez PGW WP umożliwiono amatorski połów ryb, a sprzedażą zezwoleń na tego typu połowy zajmują się właściwe terytorialnie dla tych akwenów Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej PGW WP. Szczegółowe informacje dotyczące zasad sprzedaży czy regulaminów amatorskiego połowu ryb można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGW WP.

Natomiast decyzjami marszałków województw część zbiorników wodnych może zostać uznana za nieprzydatne do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej albo użytkownicy rybaccy mogą zostać zwolnieni z obowiązku prowadzenia  tam racjonalnej gospodarki rybackiej. W efekcie wody objęte tego typu decyzjami pozostają również wyłączone z możliwości prowadzenia amatorskiego połowu ryb.

Pozostałe obwody mogą być przekazywane na rzecz użytkowników rybackich w drodze konkursów ofert na ich oddanie w rybackie użytkowanie albo też są rybacko zagospodarowywane przez Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGW WP. Przy czym prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim przez  Dyrektorów  Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGW WP musi być poprzedzone przygotowaniem operatu rybackiego i uzyskaniem pozytywnej opinii do tego operatu przez wskazaną na wstępie jednostkę naukową.


Powstał Departament Rybactwa w Wodach Polskich dla zreformowania gospodarki rybackiej - (czytaj więcej)


Linki do informacji o obwodach rybackich Wód Polskich - "Nasze Łowiska"


-
RZGW w Białymstoku - https://bialystok.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/zezwolenia-nasze-lowiska

- RZGW w Bydgoszczy - https://bydgoszcz.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/nasze-lowiska

- RZGW w Poznaniu - https://poznan.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/1051-zezwolenie-nasze-lowiska

- RZGW w Krakowie - https://krakow.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/zezwolenie-nasze-lowiska

- RZGW w Szczecinie -https://szczecin.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/zezwolenia-nasze-lowiska

nasze lowiska 1920x500

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Zarzadzenie nr 26 z dnia 05.05.2022 r..pdf)Wzór umowy użytkowania obwodu rybackiego z Zarządzenia Nr 26/2022 Prezesa PGW WPWzór umowy użytkowania obwodu rybackiego z Zarządzenia Nr 26/2022 Prezesa PGW WP z dnia 5 maja 2022 r.5764 kB2022-05-23 17:53