W związku z prognozowanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - IMGW PIB silnym wiatrem, obserwowane są krótkotrwałe wahania stanów wód na Pomorzu, do stanów wysokich. Centra Operacyjne Wód Polskich nie otrzymały żadnych zgłoszeń dotyczących sytuacji zagrożenia powodziowego.Pracownicy Wód Polskich cały czas monitorują sytuację i prognozy, będąc w gotowości do działania.

Ostrzeżenie II-go stopnia dotyczy północnej części województwa pomorskiego. Służby Wód Polskich prowadzą stałą obserwację sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej i możliwych zmian kierunku wiatru. Kierunek północny byłby szczególnie niebezpieczny. Wiatr z tego kierunku może przyczynić się do powstania wezbrania sztormowego w rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego. Na całym Wybrzeżu przewidywane są gwałtowne wahania i wzrosty poziomów wody do stanów ostrzegawczych i powyżej. Na Wybrzeżu Wschodnim miejscami mogą zostać przekroczone stany alarmowe.

Jak dotąd odnotowano stany alarmowe poziomu wody tylko na wodowskazach morskich od strony Zatoki Gdańskiej. Nie zaobserwowano zagrożenia powodziowego na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku.

Gwałtowne wahania poziomu wody na Martwej Wiśle i silny wiatr zmusiły załogi lodołamaczy stacjonujących w Gdańsku Przegalinie do dokładania kolejnych cum na lodołamaczach, aby nie dopuścić do uszkodzenia jednostek.

RZGW Gdask ZAOGI LODOAMACZY 170122

W Gdańsku załogi zabezpieczyły zacumowane lodołamacze. Fot. Wody Polskie