Kolejna nieprawdziwa publikacja na temat Wód Polskich w Onecie! W odniesieniu do treści opublikowanych w  dn. 5.10.2021 r., informujemy, że:

  • Wody Polskie w przetargu za 120 mln zł zakupiły sprzęt dla doposażenia ekip terenowych, które prowadzą prace utrzymaniowe, związane z ochroną przeciwpowodziową i przeciwdziałaniem skutkom suszy.
  • Ciągniki, koparki, ładowarki oraz samochody typu BUS-doka, KOMBIVAN, VAN 4X4 - służą ekipom wsparcia technicznego. Tylko w tym roku specjalistyczny sprzęt wielokrotnie umożliwiał interwencje podczas podtopień w Małopolsce, na Śląsku i na Mazowszu.
  • Praca Zespołów Wsparcia Technicznego i Zespołów Obsługi Obiektów Hydrotechnicznych ma interwencyjny charakter, bliższa jest służbie porównywalnej np. ze strażą pożarną.  Nasze ekipy pracują w terenie, a Centra Operacyjne monitorują i koordynują działania, pozostają w kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego.
  • Niemcy i Holandia doświadczyły w tym roku katastrofalnych powodzi – takie kataklizmy są realnym zagrożeniem na naszej szerokości geograficznej. Trzeba się na nie przygotować, mieć niezawodny sprzęt, tworzyć systemy ostrzegania oraz nowoczesne obiekty hydrotechiczne. Zajmuje się tym nasze Gospodarstwo – inwestując w bezpieczeństwo wodne obecnie przeszło 20 mld zł.
  • Wynagrodzenia w Wodach Polskich sukcesywnie rosną. W 2018 roku, kiedy powstało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, średnie wynagrodzenie miesięczne brutto, ze wszystkimi dodatkami i nagrodami oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wynosiło 3 820 zł. W 2019 roku dwukrotne dokonano podwyżek, a w uzgodnieniach uczestniczyli przedstawiciele Związków Zawodowych. Z końcem 2019 roku średnie wynagrodzenie w Wodach Polskich utrzymywało się na poziomie 4 833 zł, a z końcem 2020 roku na poziomie 4 980 zł miesięcznie. Kierownictwo Wód Polskich od wielu miesięcy zabiega o zwiększenie limitu funduszu wynagrodzeń dla pracowników. Finałem starań Zarządu Wód Polskich oraz ministrów infrastruktury jest zwiększenie kwoty limitu wynagrodzeń o 54,6 mln zł w budżecie na 2022 rok. Kwota ta pozwoli na kolejną regulację wynagrodzeń pracowników w 2022 roku.

Inwestycje w gospodarce wodnej są niezbędne. Ochrona przeciwpowodziowa, ograniczanie strat i ryzyka związanego z nadejściem fali wezbraniowej  to nasz statutowy obowiązek, z którego staramy się wywiązywać na najwyższym poziomie. Przykładem może być akcja uruchomienia w ubiegłym roku polderu Racibórz Dolny dla ochrony przed powodzią miasta Brzeg, Kędzierzyna Koźla i innych nadodrzańskich miejscowości czy tegoroczna akcja lodołamania na Odrze i Wiśle. To zabezpieczenie setek tysięcy ludzi, ich mienia, miejsc pracy, zabytków i infrastruktury - minimalizacja strat materialnych na poziomie gmin i powiatów. Na terenach bezpośrednio zagrożonych w Polsce zalaniem przez powódź mieszka obecnie 5 mln osób. Systemowe rozwiązania przeciwpowodziowe, jakie do 2023 roku stworzą Wody Polskie, zabezpieczą ponad 15 mln osób przed bezpośrednimi i pośrednimi skutkami żywiołu.

Wody Polskie są państwowym gospodarstwem, które pełni funkcję urzędu, ale przede wszystkim jest instytucją, która operacyjnie dba o bezpieczeństwo mieszkańców.

 Polonez 1 1 min

Wody Polskie doposażają jednostki terenowe, wymieniają będące do tej pory na stanie Polonezy FSO, Fiaty Panda i inne wysłużone samochody.

Fot. Wody Polskie

 fordy

Zakupione BUSy-doka, KOMBIVAN-y, VAN-y 4X4 trafiły do jednostek terenowych i służą ekipom do codziennego monitoringu obiektów hydrotechnicznych, przewożenia sprzętu i prowadzenia niezbędnych prac. Fot. Wody Polskie