Jednostki samorządu terytorialnego od 22 lipca mogą sięgać po pomoc na realizację zadań w zakresie retencji na obszarach wiejskich. Na ten cel przeznaczono łącznie 50 mln zł w formie dotacji. Samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie do 70% kosztów kwalifikowanych. Nabór potrwa aż do 17 grudnia przyszłego roku lub do wyczerpania budżetu. 

Źródłem krajowych dotacji jest program NFOŚiGW „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”, który po modyfikacji zakłada finansowanie samorządowych zadań w zakresie małej retencji na obszarach wiejskich*, m.in. budowę zastawek i małych zbiorników retencyjnych, przy czym nie przewidziano limitu finansowego dla pojedyńczego wniosku o dotację dzięki czemu mogą być realizowane zarówno małe jak i duże inwestycje. 

  • według Strategii Rozwoju Wsi, Rolnictwa I Rybactwa 2030 przyjętej 15 Października 2019 r. przez Radę Ministrów – za obszar wiejski uznaje się obszar kraju z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców

Ogłoszony właśnie nabór dotyczący finansowania retencji na wsi wpisuje się w szersze działania resortu klimatu i NFOŚiGW, których celem jest m.in. łagodzenie skutków suszy w Polsce. Program „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska” (finansowanie retencji na wsi) jest jednym z 26 programów uwzględnionych w tzw. pakiecie zielonych inwestycji, który jest skierowany do różnych beneficjentów i opiewa na łączną kwotę blisko 7,8 mld zł.

Więcej na: Nabór 2020-2021 – retencja na obszarach wiejskich

Więcej o programach dofinanowań rządowych i samorządowych do działań pro-retencyjnych piszemy w artykule: 

https://www.wody.gov.pl/mala-retencja/blekitno-zielona-infrastruktura/programy-dofinansowan


Jednym z elementów małej retencji na terenach wiejskich jest tworzenie przydomowych i śródpolnych oczek wodnych. O ich roli na rzecz magazynowania wody i zrównoważonego rozwoju oraz o źródłach dofinansowania do ich budowy można przeczytać w artykule:  https://www.wody.gov.pl/mala-retencja/blekitno-zielona-infrastruktura/oczka-wodne-to-lepszy-klimat

rdpolne oczko1

Śródpolne oczko wodne w Wielkopolsce. Fot. Wody Polskie