AKTUALIZACJA  z 19 września

Trwa czyszczecznie koszy ssawnych pomp. Każdego dnia konieczne jest usuwanie nieczystości stałych, która spływają z siedmiu dzielnic lewobrzeżnej Warszawy.

Czajka 19.09.2019

fot. Wody Polskie/Oczyszczanie koszy ssawnych pomp


AKTUALIZACJA  z 18 września

w związku z opadami deszczu, zwiększył się odpływ ścieków i wód opadowych z siedmiu dzielnic lewobrzeżnej Warszawy do 4,6 m3/s. Przekracza to wydajność awaryjnego rurociągu, która wynosi do 3,5 m3/s. Przypominamy, że średni dzienny zrzut ścieków wynosi ok 3 m3/s. Nadwyżka trafia obecnie do Wisły. Wody opadowe spłyną po kilku godzinach i sytuacja ulegnie poprawie. Pompy pracują cały czas i 3,5 mścieków na sekundę trafia do oczyszczalni "Czajka".


AKTUALIZACJA  z 14 września z godziny 9.50

Dziś w nocy osiągnięto 100% przesyłu ścieków rurociągiem awaryjnym zbudowanym pod nadzorem Wód Polskich. Wszystkie ścieki trafiają bypassem do oczyszczalni "Czajka”. Przez cały czas działania bypassu będzie trwał bieżący monitoring instalacji, czujników oraz poszczególnych elementów systemu przesyłowego, aby zapewnić ruch ciągły przesyłu ścieków z lewobrzeżnej części Warszawy do oczyszczalni „Czajka”.

Wydajność systemu jest skalibrowana do przesyłu 3,5 tys.l/s. W przypadku zwiększenia przepływu, np. przy opadach deszczu, odpływ kolektora, którym płyną ścieki może wzrastnąć nawet powyżej 10 tys. l/s. W takiej sytuacji nadmiar tego przepływu będzie trafiał do Wisły.

Widok na basen czerpni Czajka

Widok z Mostu Północnego w Warszawie na basen czerpni oraz system pomp. (Fot. Wody Polskie)

69976746 677573399388598 7427497729082785792 n

Wykwalifikowani pracownicy prowadzą stały monitoring instalacji przesyłowej. (Fot. Wody Polskie)

69893970 384900555499408 8019287288385110016 n

Zespół pomp kieruje ścieki z basenu czerpni do awaryjnego rurociągu, którym transportowane są do oczyszczalni „Czajka”. (Fot. Wody Polskie)

69989496 2533444393404992 3317840202977771520 n

Basen czerpni i pracujące pompy. W tle wody rzeki Wisły. (Fot. Wody Polskie)

70010206 527005758051503 1363913778772574208 n

Dziś w nocy osiągnięto stuprocentowy przesył ścieków bypassem. Zanieczyszczenia nie trafiają już do Wisły. (Fot. Wody Polskie)

70952213 414390822599819 3632304797719199744 n

Zdjęcie wykonane dziś rano na wysokości basenu czerpni. Zrzut ścieków do Wisły został zatrzymany. (Fot. Wody Polskie)


AKTUALIZACJA z dnia 13 września z godziny 9.00

Stopniowo podłączane są kolejne pompy, których pracę widać w basenie czerpni. Zgodnie z harmonogramem bypass osiągnie pełną wydajność do końca tygodnia.

WIR3


AKTUALIZACJA z dnia 12 września z godziny 16.00

Jedna z montowanych właśnie dodatkowych pomp to zatapialna konstrukcja Flygt, tzw. ślimak o wydajności 1,4 m3/s. Na miejscu prac zamontowano również zabezpieczenia, barierki.

Czajka 12.09.2019 1

Czajka 12.09.2019 2


AKTUALIZACJA z dnia 12 września z godziny 11.00

Trwa montaż dodatkowych pomp do systemu przesyłowego ścieków. Ze względu na duże zanieczyszczenie ścieków tworzywami z produktów higienicznych i innych materiałów, montowane są pompy zatapialne o wysokiej wydajności. Zgodnie z harmonogramem bypass osiągnie pełną wydajność do końca tygodnia.

Bardzo ważne jest zapewnienie stabilności przesyłu ścieków przez cały most pontonowy dwiema rurami, aby zapewnić równomierność obciążenia całej konstrukcji. 

POMPY WYSOKA WYDAJNOŚĆ4

Pompa o wysokiej wydajności (fot. Wody Polskie)


AKTUALIZACJA z dnia 9 września z godziny 13.00

Rurociąg rozpoczął pracę

W Warszawie po 10 dniach akcji zatrzymania zrzutu ścieków do Wisły, uruchomiono rurociąg, który transportuje nieczystości z siedmiu dzielnic stolicy do oczyszczalni „Czajka”. Awaryjna przepompownia osiągnęła 60% wydajności, ale jeszcze w tym tygodniu instalacja będzie działała z taką mocą, by całkowicie zahamować zrzut ścieków do rzeki.

Ilość ścieków wpadających do Wisły będzie się stopniowo zmniejszała. Pompy osiągną pożądaną moc po weryfikacji sprawności i szczelności instalacji – poinformował podczas spotkania z dziennikarzami Michał Dworczyk. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dodał, że rurociąg będzie funkcjonował co najmniej przez dwa miesiące, by dać czas władzom miejskim na opracowanie alternatywnych rozwiązań. W tym okresie, instalacja będzie obsługiwana i nadzorowana przez wojsko i Wody Polskie. Następnie zostanie zwinięta z uwagi na nadchodzącą zimę.

Budowa przebiegła w szybkim tempie, gdyż już 10 dni od decyzji premiera Mateusza Morawieckiego o utworzeniu alternatywnego rurociągu, został on oddany do użytku. Minister Dworczyk powiedział, że w tym czasie do Wisły spłynęło 2 mln m3 ścieków. Dodał też, że przepustowość dwóch nitek rurociągu, z których każda ma 1100 m jest ciągle zwiększana. Rury już w znacznym stopniu redukują ilość zanieczyszczeń wpadających do rzeki, do 50% w momentach nasilonego zrzutu. Oznajmił, że w trakcie działań użyto 172 pontony, 2200 m rur oraz 10 pomp. Powiedział, że środki na budowę rurociągu pochodzą z Rezerwy Ogólnej Prezesa Rady Ministrów, która jest wykorzystywana m.in. na finansowania walki z sytuacjami kryzysowymi. Raport z akcji ratunkowej z uwzględnieniem kosztów zostanie przestawiony w najbliższych dniach. Michał Dworczyk podziękował wszystkim zaangażowanym w akcję ratowania Wisły.

W budowie mostu pontonowego i rurociągu uczestniczyło ponad 500 osób. W prace zaangażowano szereg podmiotów. Były to służby (wojsko, Straż Pożarna, Policja, Straż Miejska), firmy (ETP, Zabbyt, Uponor, Budimex, Chrobok, Klaudia, Energa, KGHM, GDDiK, GAZ-SYSTEM), ośrodki naukowe i badawcze (Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wojskowa Akademia Techniczna), eksperci z ministerstw Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Środowiska, Infrastruktury,  Energii  oraz przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. Koordynatorem akcji jest Z-ca Prezesa Wód Polskich Krzysztof Woś.

Anna Moskwa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, powiedziała: „Wyobraźmy sobie, że nie ma Wód Polskich. Czy inna instytucja poradziłaby sobie za tą awarią?”. Minister zaznaczyła, że Wody Polskie w szybkim tempie zorganizowały materiały, ekspertów i sprawnie zarządziły akcją.

 

Czajka konf 09.09.2019 small

fot. Wody Polskie. Krzysztof Woś, koordynator akcji, Z-ca Prezesa Wód Polskich


AKTUALIZACJA z dnia 9 września z godziny 08.00

Ruszył przesył ścieków awaryjnym bypassem do oczyszczalni "Czajka" w Warszawie. Trwają ostatnie testy instalacji przygotowanej pod nadzorem Wód Polskich. Dotąd osiągnięto 60 procent wydajności.

Czajka 09.09.2019


AKTUALIZACJA z dnia 8 września z godziny 12.00

Trwają ostatnie próby przy uruchomieniu rurociągu. Ścieki z lewobrzeżnej Warszawy popłyną do oczyszczalni "Czajka" bypassem jeszcze dzisiaj. Próby pokazały, że czas przesyłu ścieków od czerpni do oczyszczalni "Czajka" wyniesie 40 minut. 

Stan na godz. 18: trwają kolejne testy systemu przesyłowego, wkrótce uruchomienie. Będziemy aktualizować informacje na bieżąco.

Czajka próby 08.09 2

Czajka próby 08.09 1

Czajka próby 08.09 3


AKTUALIZACJA z dnia 7 września z godziny 10.30

Dwie nitki rurociągu, którym wpadające do Wisły ścieki będą transportowane do oczyszczalni "Czajka", są już na dwóch brzegach Wisły w Warszawie. Trwa montowanie systemu 11 pomp z rozdzielaczami. Próby ciśnieniowe systemu pompującego rozpoczną się dziś po południu Proces przesyłu nieoczyszczonych ścieków do bypassu realizowany będzie za pomocą węży zanurzonych w czerpni. Wężami ścieki będą kierowane do pracujących pomp. Pompy wyposażone będą w rozdrabniacze do mielenia nieczystości stałych. Następnie ścieki będą transportowane kolektorami do rozdzielnika, a przez rozdzielnik do dwóch nitek rurociągu. Po opuszczeniu rurociągu ścieki skierowane zostaną do zrzutni, skąd finalnie trafią podziemnym kolektorem do oczyszczalni „Czajka”. W godzinach wieczornych planowane jest kontrolne napełnianie rurociągu wodą. Uruchomienie czasowego systemu przesyłu ścieków i zapewnienie pełnej funkcjonalności całego systemu nastąpi jutro.

Czajka 7.09.2019 2

Czajka 7.09.2019 1

 


AKTUALIZACJA z dnia 6 września z godziny 15.00

Trwa montaż obu nitek rurociągu pod nadzorem Wód Polskich, którym będą transportowane ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni „Czajka”. Do końca dnia obie nitki rurociągu mają zostać ułożone na moście pontonowym. Budowa czerpni została ukończona. W tej chwili na miejsce transportowane są pompy, które jutro będą podłączane. Po zakończeniu realizacji kolejnych etapów będzie możliwe rozpoczęcie przesyłu ścieków bypassem.

Nad bezpieczeństwem operacji czuwa Wojsko Polskie. Kontrolę nad jakością zgrzewów na łączeniu rur tworzących rurociąg oraz nad całością tymczasowej konstrukcji rurociągowej sprawuje Instytut Nafty i Gazownictwa. Bieżącą kontrolą nad warunkami technicznymi w odniesieniu do mostu, wzdłuż którego układany jest bypass sprawuje Wojskowa Akademia Techniczna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej umiejscowił wodowskaz pomiędzy konstrukcją mostu a kolektorem, aby umożliwić na bieżąco odczyty stanu wody na Wiśle, co ma bardzo duże znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa całej infrastruktury oraz możliwość reagowania. Na miejscu są m.in. przedstawiciele Instytutu Budowy Dróg i Mostów. Wsparcie zapewnia również Gaz System, KGHM oraz PKN Orlen. Wody Polskie są także w stałym kontakcie z przedstawicielami MPWiK w Warszawie.


AKTUALIZACJA z dnia 6 września z godziny 11.00

Trwa wciąganie rur, którymi ścieki trafiające w tej chwili do Wisły będą transportowane za pomocą systemu pomp z budowanej czerpni budowanym rurociągiem do oczyszczalni "Czajka". Rury PEHD, o średnicy 1 metra, są łączone metodą zgrzewania, która zapewnia zachowanie jednolitej wytrzymałości konstrukcji na całej jej długości. Na most pontonowy wciągane są obie nitki rurociągu jednocześnie.

czajka film

Wciąganie obu nitek tymczasowego rurociągu, który umożliwi zatrzymanie zrzutu ścieków do Wisły.

 


AKTUALIZACJA 5 września

KOMUNIKAT

Sytuacja z jaką mamy do czynienia jest bezprecedensowa. PGW Wody Polskie działają w trybie akcji ratowniczej. Jej celem jest zapobieżenie skutkom zdarzenia o znamionach klęski żywiołowej. Wszystkie podejmowane działania są zgodne z prawem.

Czynności podejmowane przez PGW Wody Polskie w imieniu Rządu RP mają charakter doraźny i awaryjny. Ich celem jest przeciwdziałanie katastrofie ekologicznej zagrażającej zdrowiu ludzi oraz środowiska. Podejmowane działania są zgodne z prawem i mają na celu ochronę dobra wyższego rzędu, jakim jest bezpieczeństwo ludzi i przyrody. Po pierwsze, wykonanie przeprawy mostowej przez Siły Zbrojne RP odbyło się na wniosek Wojewody Mazowieckiego za zgodą administratora rzeki i jednocześnie władającego gruntem pod wodą płynącą – PGW Wody Polskie. Droga wodna została zamknięta i wykonano stosowne oznakowanie. Po drugie, inwestycja mająca na celu posadowienie tymczasowego rurociągu do awaryjnego przesyłu ścieków do oczyszczalni „Czajka”, posiada wszelkie wymagane prawem uzgodnienia administracyjne.


AKTUALIZACJA z dnia 5 września z godziny 12.00

Z uwagi na uwarunkowania techniczne, dzisiaj w godzinach popołudniowych rozpocznie się wciąganie jedcznocześnie dwóch nitek rurociagu na most pontonowy na Wisle. Rury będą wciągane na specjalnych rolkach po 30 metrów z 4-godzinnymi przerwami. W czasie przerw będą łączone kolejne ich części metodą zgrzewania. Na prośbę Wód Polskich IMGW zainstalował przy moście pontonowym wodowskaz, aby zarządzający akcją mogli dostosowywać parametry przeprawy do aktualnego stanu wody w rzece.

 MG 0044

Ukończony most pontonowy

 MG 0055

Przygotowane do instalacji rury, którymi zostaną odprowadzone ścieki

 MG 0069

Budowa czerpni pod nadzorem ekspertów z Wód Polskich

 MG 0111

Utwardzanie gruntu przygotowanego pod instalcję rur odprowadzających ścieki

 


AKTUALIZACJA 4 września 

Rury, którym wpadające do Wisły ścieki z lewobrzeżnej Warszawy trafią do oczyszczalni „Czajka”, są już w pobliżu Mostu Marii Skłodowskiej-Curie. Jutro pierwsza nitka rurociagu zostanie wciągnięta na most pontonowy. Trwają też ostatnie prace przy budowie czerpni, czyli zbiornika z którego ścieki będą wypompowywane. Dzisiaj zakończy się utwardzanie i stabilizacja gruntu na miejscu, gdzie jutro staną wielotonowe pompy.


AKTUALIZACJA z godziny 16.00

Trwa zgrzewanie rur, którymi ścieki trafiające w tej chwili do Wisły w Warszawie będą transportowane do oczyszczalni "Czajka". Rury są łączone metodą zgrzewania, która zapewnia zachowanie jednolitej wytrzymałości konstrukcji na całej jej długości. Miejsca łączenia rur nie są mniej wytrzymałe. Na miejscu pracuje sześć zgrzewarek, których załogi pracują na zmianę przez 24 godziny na dobę.

Czajka rury 03.09

fot. Wody Polskie. Akcja łączenia rur metodą zgrzewania


AKTUALIZACJA z godziny 15.00

Akcja ratowania Wisły przed zanieczyszczeniem przebiega zgodnie z harmonogramem. Budowa mostu pontonowego na Wiśle zakończyła się w godzinach przedpołudniowych. W tej chwili budowana jest czerpnia, czyli miejsce, gdzie gromadzone będą ścieki wypływające z kolektora wylotowego i tłoczone za pomocą pomp do rur bypassu. Zakłada się, że ścieki z siedmiu dzielnic lewobrzeżnej Warszawy będą trafiać do oczyszczalni "Czajka" od soboty.

film dron

Most pontonowy na Wiśle widoczny z drona Wód Polskich

 


Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej i Michał Dworczyk Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odwiedzili siedzibę sztabu kryzysowego akcji zatrzymania zrzutu ścieków do Wisły. Ministrowie osobiście zapoznali się z relacją koordynatora akcji Krzysztofa Wosia. Z-ca Prezesa Wód Polskich potwierdził, że prace postępują zgodnie z planem i most pontonowy, na którym zostanie ułożony rurociąg, powstanie do jutra (wtorku) do godz. 14.00.

Na miejscu pracuje około 250 żołnierzy i pracowników cywilnych, siedem kutrów i sprzęt budowlany. Na moście pontonowym zostanie zainstalowany tzw. bypass z najwyższej jakości rur polietylenowych o wysokiej gęstości. Rury będą łączone metodą zgrzewania, która zapewnia zachowanie jednolitej wytrzymałości konstrukcji na całej jej długości. Miejsca łączenia rur nie będą mniej wytrzymałe. Na miejscu pracuje sześć zgrzewarek, których załogi pracują na zmianę przez 24 godziny na dobę. Cały rurociąg będzie miał dwie „nitki”, z której każda będzie miała długość 1041 m. Odcinek rur na wodzie będzie miał 250 m. Na lądzie rury będą transportowały ścieki do zrzutni kolektora po prawej stronie Wisły, skąd już pod ziemią trafią do oczyszczalni „Czajka”. Ścieki będą ujmowane bezpośrednio z miejsca zrzutu, gdzie zostaną zainstalowane nieprzepuszczalne zastawki Larsena i pompy tłoczące. Łącznie będzie pracowało 12 pomp zapewniających przesył do 4 m3 na sekundę.

Podczas spotkania z dziennikarzami Zastępca Prezesa Wód Polskich Krzysztof Woś podkreślił, że do końca tego tygodnia zrzut ścieków do Wisły zostanie przerwany, a nieczystości trafią do oczyszczalni „Czajka”.

 

Wydział Komunikacji Społecznej
fot. Wody Polskie

Czajka sztab 2.09.2019 2a

Czajka sztab 2.09.2019 1a

 


 

Akcja ratowania Wisły. Relacja dzień po dniu.